Národná cena za dizajn 2018 – komunikačný dizajn – communication design

Adam Šakový
Radka Miklošová
Matej Vojtuš
Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2018
Viac o dizajnéroch v publikácii
Jakub Lysý
Ester Nemcová
Juraj Demovič
Lucia Žatkuliaková
Anna Martiňuková
Martin Jenča
Klimová Dana
Aurélia Garová
Darina Výbohová
Ivan Galdík
Marek Mati
Kristína Šebejová
Zuzana Uhalová
Michaela Novosadová
Lenka Bollová
Mateusz Słowakiewicz
Philo van Kemenade