Národná cena za dizajn 2018 – komunikačný dizajn – communication design

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2018
Viac o dizajnéroch v publikácii