Národná cena za dizajn 2018 – komunikačný dizajn – communication design

Adam Šakový
Radka Miklošová
Matej Vojtuš
Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2018
Viac o dizajnéroch v publikácii