Národná cena za dizajn 2018 – komunikačný dizajn – communication design

Eva Kašáková
Adam Šakový
Radka Miklošová
Matej Vojtuš
Katarína Kasalová
Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2018
Viac o dizajnéroch v publikácii
Tereza Maco
Andrej Barčák
Jakub Lysý
Ester Nemcová
Juraj Demovič
Lucia Žatkuliaková
Kristína Bartošová
Anna Martiňuková
Martin Jenča
Klimová Dana
Andrej Čanecký
Aurélia Garová
Darina Výbohová
Ivan Galdík
Kristína Uličná
Marek Mati
Kristína Šebejová
Zuzana Uhalová
Michaela Novosadová
Lenka Bollová
Lucia Gamanová
Mateusz Słowakiewicz
Philo van Kemenade