Jan Railich 100 – Mr. Brno

Pavel Coufalík
Jan Rajlich ml.
Alena Rajlichová
Pavel Ryška
Markéta Svobodová
Miloš Bartoň
Vydavateľstvo
Moravská galerie, 2020

Vydaním odbornej publikácie Jan Rajlich100- Mr. Brno pripomína Moravská galéria storočné výročie narodenia brnenského maliara a grafika Jana Rajlicha (10. 4. 1920 – 27. 11. 2016), zakladateľa Bienále Brno. Obsahuje analytický rozbor hlavných oblastí Rajlichovej tvorby, ktorú uvádza do kontextu okruhu jemu blízkych osobností českej a medzinárodnej výtvarnej scény. Obohatením odbornej publikácie a jej súčasťou je Život Jana Rajlicha očami jeho syna Jána Rajlicha ml. Cieľom vydania publikácie je snaha pozrieť sa na históriu Bienále Brno zo spätnej perspektívy tvorivého osudu jej zakladateľa, významnej brnianskej osobnosti medzinárodného významu.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Jan, Rajlich st.