Atlas of the Invisible – maps & graphics that Will change how you see the world

James Cheshire
Oliver Uberti
Vydavateľstvo
an imprint of Penguin Books, 2021

Objavte skryté vzorce v ľudskej spoločnosti tak, ako ste ich ešte nevideli – prostredníctvom sveta údajov. V Atlas of the Invisible ocenený tím geografov a dizajnérov James Cheshire a Oliver Uberti nanovo definujú, čo môže byť atlas. Transformáciou obrovských súborov údajov do bohatých máp a špičkových vizualizácií odhaľujú pravdy o našej minulosti, odrážajú to, kým sme dnes, a zdôrazňujú to, čomu budeme čeliť v nasledujúcich rokoch. Atlas neviditeľného pozýva čitateľov, aby žasli nad prísľubom a nebezpečenstvom údajov a kochali sa tajomstvami a kontúrami nového viditeľného sveta.