Od designu k designu – příběhy grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně – stories of graphic design from collections of Moravian Gallery in Brno

Vydavateľstvo
Masarykova univerzita, 2019

Pavel Noga ponúka vo svojej novej knihe „Od designu k designu“ sondu do zbierok Moravskej galérie v Brne a zvolil pre to originálnu metódu spoločných príbehov. Na rozdiel od mnohých iných nepredstavuje jednotlivé diela zoradené chronologicky, či abecedne, ale pomocou spoločných tém – príbehov.