handWERK – Tradiertes Können in der digitalen Welt /Traditional Skills in the Digital Age

Rainald Franz
Tina Zickler
Vydavateľstvo
MAK, [2016]

Tradičné remeslá v digitálnom veku (v ére digitálnych technológií); remeslo a dizajn v minulosti a súčasnosti; remeslo a budúcnosť (smerovanie a technológie).