Design – the Key Concepts

D.J. Huppatz
Vydavateľstvo
Bloomsbury visual arts, 2020

Dizajn je všade. Formuje nielen našu súčasnosť, ale aj našu budúcnosť. Základná úvodná príručka, Design: The Key Concepts, pokrýva základné koncepcie dizajnu: myslenie, služba, kontext, interakcia, skúsenosti a systémy. Každá koncepcia je umiestnená v širokom kontexte, čo čitateľovi umožní pochopiť súčasnú prax dizajnu a jeho vzťah k otázkam, ako sú nové technológie, sociálny a ekonomický rozvoj, globalizácia a udržateľnosť. Koncepty sa vysvetľujú aj pomocou stručných, ilustrovaných prípadových štúdií súčasných objektov, priestorov, systémov a metód, ako sú Uber, iPhone, Kickstarter a IKEA. Zhrnutia kapitol a podporné diskusné otázky robia z tohto projektu pútavý a prístupný úvod pre študentov a tých, ktorí sú na poli noví. Anotovaná bibliografia poskytuje smer pre ďalšie čítanie.