Josef Hoffmann 1870-1956 – progress Through Beauty; the guide to his oeuvre

Matthias Boeckl
Rainald Franz
Christian Witt-Dörring
Vydavateľstvo
Birkhäuser, 2021

Táto kniha je prvým komplexným dokumentom ku kompletným dielam Josefa Hoffmanna. Obsahuje viac ako 40 ilustrovaných esejí od známych odborníkov o najvýznamnejších Hoffmannových budovách, interiéroch, výstavách, remeselnom a produktovom dizajne, pokrýva všetky aspekty jeho rozsiahlej tvorby. Bohato ilustrované dielo obsahuje podrobnú biografiu a komplexnú dokumentačnú časť.

Viac o dizajnéroch v publikácii