Christoph Thun-Hohenstein

Autor

Christoph Thun-Hohenstein (1960) študoval právo a dejiny výtvarného umenia na Viedenskej univerzite, oba odbory ukončil doktorským titulom. Po štúdiu pracoval na ministerstve zahraničných vecí, zastával viacero diplomatických postov a vo veľkej miere sa podieľal aj na prístupových rokovaniach Rakúska s Európskou úniou. V rokoch 1999 až 2007 bol riaditeľom Rakúskeho kultúrneho fóra v New Yorku, ktoré sa mu podarilo vyprofilovať na moderný, medzinárodne uznávaný priestor pre kultúru a umenie. V tomto období vydával aj elektronický časopis austria.culture. V roku 2007 prebral vedenie viedenskej grantovej agentúry pre kreatívny priemysel. Od 1. septembra 2011 stojí na čele Rakúskeho múzea úžitkového umenia (MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst), ktoré sa pod jeho vedením stále viac otvára súčasnému dizajnu a aktuálnym, celospoločenským témam.