Zjednocujúci vizuálny štýl propagácie Divadla Nová scéna

Súťaž
20. júna 2022 – 27. júna 2022

Divadlo Nová scéna vyhlasuje neanonymnú súťaž na návrh zjednocujúceho vizuálneho štýlu propagačných materiálov divadla. Ide o dvojkolovú súťaž určenú pre profesionálnych tvorcov z oblasti komunikačného a grafického dizajnu. Súťaž je prístupná pre fyzické, právnické osoby a SZČO, či slobodné povolania.

Cieľom súťaže je vytvoriť zjednocujúci vizuálny štýl pre propagáciu Divadla Nová scéna, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti divadla. Predmetom súťaže je návrh zjednocujúceho vizuálneho štýlu pre propagáciu a komunikáciu aktivít divadla a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Zjednocujúci vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky.

Z prihlásených účastníkov, ktorí zašlú do 27. 6. svoje portfólio vyberie hodnotiaca komisia v termíne od 28.6. do 30. 6. 2022 maximálne 3 autorov, ktorí budú následne 1.7.2022 vyzvaní na vypracovanie návrhu na zjednocujúci vizuálny štýl Divadla Nová scéna.

Všetky informácie nájdete v Súťažných podmienkach.

Skip to content