Výberové konanie na Pražské Quadriennale 2023 – slovenská expozícia

Výzva
15. júla 2021 – 15. septembra 2021

Divadelný ústav spolu s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov do slovenskej expozície na Výstave krajín a regiónov v rámci 15. ročníka Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru, ktoré sa bude konať 8. – 18. 6. 2023 v Prahe (Pražská tržnica v Holešoviciach).

Predložené návrhy na reprezentáciu Slovenska musia zodpovedať zadaniu Umeleckej koncepcie PQ 2023 a mali by predstaviť inovatívne projekty, umelcov a odborníkov. PQ 2023 prechádza zásadnými zmenami, z výstavného projektu sa stáva festival, ktorý je postavený na performativite a interdisciplinárnosti, kde sa diváci menia na aktívnych spoluúčastníkov.

Viac informácií na theatre.sk.

Divadelný ústav

Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok - piatok 9:00 - 15:00