Vizuálna identita stratégie KKP 2030

Výzva
21. februára 2022 – 15. marca 2022

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky hľadá grafickú dizajnérku/grafického dizajnéra na vytvorenie vizuálnej identity tvorby a informačnej kampane stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, vrátane následnej realizácie výstupov.

Súčasťou bude okrem návrhu vizuálnej identity aj dizajn publikácie, propagačných materiálov ku konferencii alebo návrhy infografík s dátami z oblasti kultúrnej politiky.

Dátum uzávierky predkladania ponúk: 15. 3. 2022, do 12:00 hod.

Viac informácií o možnosti zapojiť sa do tejto výzvy nájdete na stránke culture.gov.sk.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky