Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Súťaž
20. júla 2021 – 4. októbra 2021

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 20. júla v rámci Týždňa vedy a techniky už 5. ročník grafickej súťaže.

Súťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Mars – náš nový domov?“ V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať predstavu života na inej planéte, technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť.

 Kategórie súťaže:

Kategória I: študenti stredných škôl

Kategória II: študenti vysokých škôl a doktorandi

Viac informácií na tyzdenvedy.sk.

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 7315, 811 04 Staré Mesto

Otváracie hodiny