Súťaž o vytvorenie nového loga pre Regionálne múzeum v Čechách

Súťaž
21. júla 2021 – 16. septembra 2021

Vytvorte návrh loga, ktoré bude základom novej vizuálnej identity Regionálneho múzea Mělník. Jednoduché, originálne a zrozumiteľné logo by malo charakterizovať múzeum ako modernú kultúrnu inštitúciu. Súťaž je verejná, anonymná a jednokolová. Každý uchádzač nad 18 rokov môže odovzdať max. 2 súťažné návrhy.

Uzávierka zasielania prác: 16.9.2021, 16:30

O víťaznom návrhu rozhodne porota v zložení siedmich členov. Finančnú odmenu získa 1. – 3. miesto. Celková hodnota zákazky 100 000 kč.

Viac informácií o súťaži na muzeum-melnik.cz.

Regionální muzeum Mělník

nám. Míru 54/20, 276 01 Mělník, Česko

Otváracie hodiny

Utorok-nedeľa 9:00-12:00 12:30-17:00