Súťaž o návrh symbolov prístupnosti

Súťaž
18. januára 2022 – 23. marca 2022

Medzinárodná únia architektov (UIA) a Rehabilitation International (RI) vyzývajú k súťaži o návrh symbolov prístupnosti, ktorý bude reprezentovať základné hodnoty práv a začlenenie všetkých do spoločnosti, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Úlohou je navrhnúť nový symbol (piktogram), ktorý bude lepšie reprezentovať rozmanitosť spoločnosti vo vzťahu k užívaniu budov a iným typom verejného priestoru. Súťaž je určená profesionálnym architektom, grafickým dizajnérom i študentom architektúry a grafického dizajnu. Navrhnite nový „grafický symbol prístupnosti“, ktorý bude organizácia International Organization for Standardization (ISO) využívať ako medzinárodný symbol.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke Czechdesign.cz alebo priamo na stránke zadávateľa súťaže.

online