Prezentácia tretieho čísla časopisu Designum a prednáška Marty Sylvestrovej

Prednáška
13. novembra 2018

Kurátorka grafického dizajnu Moravskej galérie v Brne Marta Sylvestrová predstaví vo svojej prednáške obsah a význam najnovších akvizícií zbierky grafického dizajnu MG, získaných z dvoch pozostalostí významných osobností českého grafického dizajnu Jana Rajlicha a Jiří Rathouského.

Prednáška sa koná pri príležitosti prezentácie časopisu Designum 3/2018.

Prednášajúca: Marta Sylvestrová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00