Open Call: KOLABO 2023

Súťaž
1. mája 2023 – 18. septembra 2023

Platforma Čo – Čerstvé ovocie vyhlasuje 5. ročník súťaže autorského dizajnu na tému SPOLUPRÁCA.

V roku 2023 je ich zámerom v rámci otvorenej výzvy prezentovať tvorbu s presahom do spoločensko-kultúrnych, ako aj inkluzívnych tém, a oživiť odborný dialóg nielen o tom, ako môže byť remeslo prínosné pre dizajnérsky proces. Zároveň chcú dať priestor autorkám a autorom s projektmi s environmentálnym presahom. Zamerajú sa na udržateľný dizajn – zaostria na tých, ktorí dodržujú princípy ekologickej či lokálnej výroby, trvalo udržateľného rozvoja či recyklácie, ale tiež na tvorcov, ktorých výrobky charakterizuje láska ku striedmemu dizajnu a ekologickým materiálom.

Výzva je určená všetkým, ktorí pôsobia v oblasti produktového, módneho a grafického dizajnu, tradičnej tvorby, začínajúci dizajnéri, tvorcovia pôsobiaci profesionálne a amatérsky, študenti umeleckých študijných programov a všetci, ktorých výsledkom je predmet denného užívania.

Novinkou pre rok 2023 je to, že výzvu otvárajú aj za hranice Slovenska a Čiech – do výzvy sa tak môžu prihlásiť autorky, autori a tvorivé kolektívy aj z iných krajín Európy.
Podmienkou prihlásenia sa je vek nad 18 rokov.

Výzva je otvorená všetkým, ktorých dielo vzniklo v duchu SPOLUPRÁCE. Tá môže byť charakterizovaná vo výrobnej fáze, kolaborácie diel alebo medziodborovosti diela. Spolupráca je definíciou pre uvedenie diela do života, jeho využitia, spájania, spolupatričnosti. Cieľom výzvy je prezentovať širokej verejnosti diela, ktoré spájajú tvorivosť rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví s vytvorením jedinečného produktu, či dizajnu.

Prihlásené diela majú dbať aj na EKOLOGICKÉ aspekty tvorby, prevedenie a ich využitie. Majú byť atraktívnymi predmetmi života, ktorý prežívame.
Prihlásené diela nemôžu byť staršie ako 3 roky (*2020) a v prípade, že už bolo dielo ocenené, treba uviesť názov daného ocenenia/súťaže.

Prihlášku a viac informácií o súťaži nájdete na www.kolaboratorium.com.

online