Od návrhu k produktu – Trendy v 3D tlači pre výrobu, biznis a život / konferencia

Prednáška
19. októbra 2023 – 20. októbra 2023
Na jeseň sa v Trnave a Bratislave uskutoční 2 dňová konferencia o trendoch v 3D tlači.

19. október, Trnava
konferencia 3D TRNAVA PrintFórum,
hotel Holiday Inn, Trnava

20. október, Trnava – Bratislava
exkurzie: automobilka STELLANTIS, Trnava
Ústav výrobných technológii MTF STU Trnava,
DATALAN QUALITY INSTRUMENTS Bratislava

20.-21. október, Bratislava
3D EXPO, Bratislavské vodárenské múzeum

19.-21. október, Trnava – Bratislava
Sprievodné odborné workshopy FCHPT STU
Bratislava

Podrobnejší harmonogram konferencie a vstupenku nájdete na www.printprogress.sk.

Trnava / Bratislava