Návrh vizuálnej identity mesta Trnava

Súťaž
15. novembra 2021 – 10. decembra 2021

Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie vizuálnej identity mesta (dizajn manuál), vrátane prípravy vizuálnej koncepcie webstránky mesta. Pri spracovaní vizuálnej identity do technického dokumentu dizajn manuálu je potrebné definovať: logo/vizuálny prvok, dizajnovú mriežku, špecifikáciu primárnych a sekundárnych (doplnkových) farieb, definovanie typografie pre tlač, merkantil online set a print set.

Predpokladaná hodnota zákazky je 10 000 eur.

Vizuálnu a koncepčnú kvalitu návrhov bude posudzovať osem členov komisie, medzi nimi vedúca Slovenského múzea dizajnu Silvia Kružliaková, akademický maliar Stanislav Stankoci, grafický dizajnér Martin Bajaník i mestský kurátor Adrián Kobetič.

Podmienky zadávania zákazky. Viac informácií o verejnom obstarávaní nájdete na www.josephine.com.

Mesto Trnava