Návrh vizuálnej identity a web stránky pre Kreatívne centrum Nitra

Súťaž
15. novembra 2021 – 19. novembra 2021

Do 19. novembra prebiehajú verejné obstarávania pre novovznikajúce Kreatívne centrum Nitra. Navrhnite vizuálnu identitu a webovú stránku.

Informácie o verejných obstarávaniach nájdete tu:

Mesto Nitra