Národní cena za studentský design 2022

Súťaž
9. júna 2022 – 30. júna 2022

Design Cabinet CZ a nadácia SUTNAR – NADACÍ RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH vyhlasuje 32. ročník medzinárodnej súťaže o Českú cenu za študentský dizajn 2022. Súťaž je určená študentom univerzít, vysokých škôl, vyšších a stredných odborných škôl. Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj autorské kolektívy z Českej republiky a zahraničia. Aktuálny ročník je venovaný vizuálnej komunikácii.

Študentské práce vytvorené v období od 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022 môžete prihlasovať v týchto kategóriách:

  • vizuálny štýl
  • kniha
  • plagát
  • typografia
  • aplikácia / projekt / ostatné

Členom medzinárodnej univerzitnej poroty sa stáva každý pedagóg, z ktorého ateliéru sa prihlásilo 2 a viac prác.

Súťažný poplatok je 45 eur / 1000 kč (za jednotlivú prácu). Viac informácií a registrácia na www.studentskydesign.cz.

online

Skip to content