Najkrajšia ilustrovaná kniha na papieroch PERGRAPHICA®

Súťaž
14. júna 2022 – 14. októbra 2022

Spoločnosť Europapier Slovensko prichádza opäť s jedinečnou príležitosťou pre vydavateľov, autorov, grafikov, fotografov a ilustrátorov.

Získaj dizajnový papier PERGRAPHICA® a prostriedky na tlač publikácie v celkovej hodnote 2.000€!

Ako sa prihlásiť?

 1. Vyplň prihlášku
 2. Vytvor prezentáciu resp. krátke video, ktoré objasnia zámer a pošli na adresu: marketing@europapier.sk
 3. Termín uzávierky projektov je 14.10.2022
 4. Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: NOVEMBER 2022

Podmienky a pravidlá súťaže:

 • predstavenie projektu obrazovej knihy formou pdf alebo video prezentácie – ukážka textu, finálnej podoby celkového dizajnu, stručný opis projektu a stručný opis autorov projektu s ukážkou doterajšej tvorby. Rozvrhnutý storyboard je výhodou
 • výherca získa podporu knižného projektu v celkovej sume 2.000€ a zľavu na ďalší papier z ponuky spoločnosti Europapier Slovensko potrebný na tlač projektu
 • víťazný projekt vyberie porota zložená z profesionálov v oblasti knižnej tvorby, dizajnu, fotografie, prip. ilustrácie
 • vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ceny prebehne v novembri 2022
 • knižný projekt musí byť realizovaný – vytlačený a distribuovaný do predaja do konca roka 2023
 • vyplnením prihlášky nám udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov
 • na tlač musí byť použitý papier z dizajnového radu PERGRAPHICA® White Design
 • knižný projekt môže prihlásiť vydavateľ, autor, fotograf, ilustrátor, grafický dizajnér a pod. (na knižnom projekte môže pracovať aj kolektív autorov)
 • kvalita predstavovaného knižného projektu sa vníma celostne
 • posudzuje sa celkový koncept a estetický výraz knihy (obsahová a ideová stránka, grafické spracovanie) a prihliada sa na využitie tlačových možností papiera PERGRAPHICA® najmä pri reprodukcii ilustrácií a fotografií
 • publikácia musí byť prioritne určená pre slovenský trh (pri tlači knihy mimo územia SR, náklady spojené s prepravou hradí výherca, resp. si dopravu zabezpečí vo vlastnej réžii)
 • vek a štátna príslušnosť autorov nie sú vyhradené
 • na vydanie knižného projektu môžu byť požadované ďalšie granty
 • výherca súťaže má povinnosť po vydaní knihy dodať vyhlasovateľovi súťaže 30 ks výtlačkov knihy
 • výherca má povinnosť v tiráži knihy uviesť formuláciu: „Kniha vznikla vďaka podpore …“ a taktiež uviesť presný druh a gramáž použitého papiera / papierov. Presné znenie bude špecifikované dodatočne
 • každý prihlasovateľ získa vzorkovník papierov PERGRAPHICA®

Partneri: LIC, EUROPAPIER, PERGRAPHICA

online

Skip to content