Merch pre Staré Mesto

Súťaž
18. októbra 2023 – 1. decembra 2023

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje súťaž na vytvorenie vizuálneho konceptu propagačných a reprezentatívnych predmetov (merch) s identitou MČ BA-SM. V Starom Meste záleží na kvalite celku aj detailov. Dizajn a estetiku nechcú nechať iba v galériách a kultúrnych svätostánkoch, ale ako esenciálnu kvalitu každej veci, ktorú ľudská ruka vyprodukuje.

Merch a reprezentatívne darčeky sú pre mestskú časť nevyhnutnou súčasťou práce, ktorú robia. Od diplomatických stretnutí a reprezentácie v zahraničí, cez kultúrne a participatívne aktivity s obyvateľstvom, až po časté návštevy základných a materských škôl.

V spolupráci so študentstvom výtvarných umení, grafiky a dizajnu by radi vytvorili nový merch, ktorý bude reprezentovať nielen Staré Mesto ako také, ale aj kľúčové hodnoty, ktoré vedenie mestskej časti vyznáva:

  • udržateľnosť, starostlivosť a rozširovanie zelene
  • láska k mestu, urbanizmu a architektúre
  • umenie, kultúra a nezávislá kultúra
  • inkluzívnosť a spájanie generácií

Čo budete navrhovať?
Súťažný príspevok musí obsahovať návrh a prezentáciu vizuálneho konceptu vrátane aplikácie na nasledovné predmety:

  • pero/ceruzka
  • notes/zápisník
  • flaša na pitie (0.7l)
  • papierová taška
  • predmet podľa vlastného výberu

Súťaž je primárne určená pre študentky, študentov a mladých grafických dizajnérov do 30 rokov.

Celé zadanie a viac informácií  nájdete na www.staremesto.sk

online