Kolotoč / výzva pre ilustrátorov do 40 rokov

Výzva
17. júla 2023 – 31. augusta 2023

Projekt TIME (Together in the Middle of Europe) prebieha v troch krajinách, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Finančne ho podporuje fond Európskej únie pre kultúrnu spoluprácu.

Výstupom projektu bude ilustrovaná antológia textov pre deti a putovná výstava ilustrácií. Výstupy projektu budú výsledkami spolupráce autorov, redaktorov, prekladateľov, ilustrátorov, vydavateľov a iných inštitúcií zo spomínaných troch európskych krajín.

Texty antológie vyberala porota v troch spomínaných krajinách po zverejnení otvorenej výzvy na tvorbu textov/rozprávok pre deti vo veku 10-14 rokov s témou spolupráce, koexistencie, kooperácie, s témou zážitkov z oslobodzujúceho pocitu naladenia sa na spoločný rytmus „kruhového tanca“. Pracovný názov antológie: „KOLOTOČ“.  Výber textov už prebehol. Vybrané texty sú preložené do piatich jazykov (maďarčina, slovenčina, rumunčina, nemčina, angličtina) a teraz nás čaká výber ilustrátorov.

 Z týchto textov bol vybratý text Anny Szabó T. Veľký tanečný kolotoč.

Do súbehu sa môžete prihlásiť s ilustráciou tohto textu. Ilustrácia má byť plnofarebný obrázok na jednu stranu vytvorený ľubovoľnou technikou. Rozmery antológií budú 165×240 mm, ilustrácie zhotovujte v min. veľkosti A3.

Hotové práce zasielajte v kvalite vhodnej do tlače, digitalizované, označené menom autora na adresu: timezelenykocur@gmail.com

Členovia odbornej poroty, ktorá bude ilustrácie posudzovať sú: Kristína Soboň (predsedníčka ASIL, ilustrátorka, grafická dizajnérka), Peter Michalík (vydavateľstvo Monokel) a Hana Križanová (ilustrátorka, vedúca sekretariátu BIB). Porota vyberie desať najlepších ilustrácií do 30. 9. 2023.

Viac informácií o výzve nájdete na www.zelenykocur.sk.

online