KOLABO 2021 – open call

Súťaž
31. mája 2021 – 20. septembra 2021

Čerstvé Ovocie vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie dizajnérskych produktov zo Slovenska a Česka. Výzva je určená všetkým nad 18 rokov, ktorí pôsobia v oblasti produktového, módneho a grafického dizajnu. Do výzvy sa môžu prihlásiť aj tvorivé kolektívy autorov.

Hlavnou úlohou výzvy KOLABO 2021 je vytvoriť originálny produkt založený v duchu SPOLUPRÁCE – tá môže byť charakterizovaná vo výrobnej fáze, v medziodborovosti diela či v kolaborácii jednotlivcov alebo jednotlivých diel. Prihlásené diela by mali zároveň dbať na ekologické aspekty tvorby, ich prevedenia a využitia.

Spomedzi prihlásených vyberie odborná porota víťazov, ktorí si odnesú ceny v hodnote – 1. miesto 700 €, 2. miesto 350 €, 3. miesto 150 €. Okrem odbornej poroty sa môže zapojiť aj verejnosť do hlasovania prostredníctvom ankety Cena verejnosti. Vybrané diela budú verejne prezentované prostredníctvom výstavy na trhu – Urban Market.

Viac informácií o výzve nájdete na cerstveovocie.sk.