Graduation Projects 2022 – predĺžené prihlasovanie!

Súťaž
17. októbra 2022 – 5. novembra 2022

21. ročník Graduation Projects pozýva absolventov dizajnových odborov vysokých škôl krajín V4 na prihlásenie svojho záverečného diplomového alebo bakalárskeho projektu do tejto medzinárodnej súťažnej prehliadky.

Graduation Projects má dlhoročnú tradíciu v prezentácii toho najlepšieho, čo vzniklo na dizajnových odboroch vysokých škôl krajín V4. Do súťaže môžu byť prihlásené diela produktového (3D) aj grafického (2D) dizajnu. Z prihlásených diel vyberie medzinárodná porota 30 najlepších prác, ktoré budú ocenené a vystavené v poľskom Cieszyne.

Svoje práce vo forme ilustrácie a krátkeho popisu môžete posielať do 31. októbra 2022 prostredníctvom prihlášky. Na posúdenie môžu byť predložené len projekty obhájené na univerzitách v krajinách Vyšehradskej štvorky alebo projekty obhájené obyvateľmi Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska študujúcimi na zahraničných univerzitách.

Prihlasovací formulár a viac informácií o súťaži nájdete na www.graduationprojects.eu.

online