Gabriela Égüez-Gundová: Textil v Ekvádore

Prednáška
30. mája 2019

Pozývame Vás na prezentáciu prác textilnej výtvarníčky z Ekvádoru a prednášku o textilnej tvorbe v Ekvádore.

Gabriela Égüez-Gundová
Textilná výtvarníčka a vedúca Úseku vizuálneho umenia na Fakulte komunikácie a súčasného umenia na Univerzite San Francisco de Quito, Ekvádor. „Som textilná umelkyňa, moja práca ma introspektívny charakter. Je to impulz, ktorý vychádza z túžby po sebapoznaní, poznaní môjho vnútorného sveta a znovuprežití mojich emócii, ako aj z môjho vzťahu k okolitému prostrediu. Beriem každú tému ako samostatný, prirodzený, meniaci sa svet. Vnímavý ku zmenám, alebo až zničeniu, a aj preto cítim, že formou textilu sa môžem vyjadrovať čo najvernejšie. Snažím sa, aby moje diela neboli len to čo je viditeľné, ale aby evokovali pohyb mojich myšlienok a reflexie. Zvyčajne to nie sú pevné objekty, ktoré sa nikdy nemenia, ale moje diela sa menia časom, vplyvom prostredia, vonkajším zásahom. Mojou snahou je, aby návštevník mohol nielen z diaľky pozorovať moje dielo, ale aby sa doň mohol aj vžiť a zažiť, čo som chcela dielom vyjadriť, či už je to štýlom inštalácie, do ktorej sa môže vstúpiť, alebo pozorovaním ako sa dielo časom mení, ale tiež priamym zásahom návštevníka. Preto výber materiálu, farby, formátu a použitej techniky je veľmi dôležitý a venujem mu veľkú pozornosť, aby kontakt návštevníka s dielom bol čo najprirodzenejší a najhlbší.“

Prednáška bude v angličtine v trvaní približne 90 minút.

Organizátorom prednášky je združenie textilných výtvarníkov TXT a Slovenské centrum dizajnu.

Podujatie na Facebook-u.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00