Digitálny November / Mesiac digitálnej kultúry

Festival
1. novembra 2021 – 30. novembra 2021

Festival Digitálny November organizuje Francúzsky inštitút v Paríži v spolupráci s francúzskou kultúrnou sieťou v zahraničí. Ponúka široké spektrum tém a podujatí, ktorých spoločným menovateľom je digitálna kultúra a výzvy spojené s digitálnymi technológiami. Súčasťou tohtoročného programu je výstava slovenského herného concept artu s názvom Fázy a koncepty v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktorej spoluorganizátormi sú aj Slovenské centrum dizajnu a Slovenské múzeum dizajnu.

Viac informácií o programe a partneroch festivalu nájdete na www.insitutfrancais.sk.

 

Francúzsky inštitút na Slovensku

Sedlárska 358/7, 812 83 Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok - piatok 10:00 - 19:00