Digitálne dáta v priemyselnej výrobe

Workshop
23. februára 2022

Správna príprava dát pre modernú priemyselnú výrobu je stále veľkou bariérou pri efektívnej spolupráci medzi kreatívnym priemyslom a výrobnými spoločnosťami.

Tento workshop má za cieľ pomôcť demystifikovať nejasnosti a predostrieť spôsob ako správne pristúpiť k tvorbe dát, aby sa minimalizovala chybovosť a zvýšila tak kvalita spolupráce a výrobku samotného.

Agenda podujatia:

TEORETICKÁ ČASŤ

 • Čo znamená výroba v 21. storočí – digitalizácia, automatizácia, zbieranie dát
 • Digitalizácia a automatizácie výroby, Industry 4.0
 • Aké výrobné technológie a procesy poznáme
 • Kompetenčný rámec a expectation management /čo očakáva klient od dodávateľa a naopak/?

Benefity správne pripravených dát

 • Úspora čas → úspora prostriedkov
 • Rýchlejšie vytvorenie cenovej ponuky
 • Väčšia ochota spolupracovať
 • Automatizácia → jednoduchšie získanie potrebných údajov pre výpočet CP → úspora času a peňazí

Výrobné podklady pre jednotlivé technológie trieskové obrábanie a 3D printing + videoukážky

 • Pre každú technológiu existujú viac či menej vhodné výrobné formáty
 • Existuje veľké množstvo softvérov, v rôznych cenových hladinách. Niektoré sú viac univerzálne niektoré menej a prečo s nimi pracujeme
 • Typy súborov aké existujú a prečo sú vhodné pre danú technológiu
 • Open source softvér ( áno / nie ? )

PRAKTICKÁ ČASŤ

 • Ukážky zlých výrobkov pretože boli zlé dáta zo strany klientov
 • Ukážka zlých dát – common practice, obrazová dokumentácia, resp video ukážka
 • Ako a prečo také chyby vznikajú?
 • Ako ich opraviť, kontrola dát ( softvérovo ošetrené utilitky )
 • Ako daným chybám predísť?

Zaregistrovať sa môžete cez formulár.

Podujatie sa realizuje cez online platformu Zoom a je bezplatné.

Termín podujatia: 23. február 2022 (streda), 9:00-12:00

Podujatie spoluorganizuje Creative Industry Košice a Slovak Business Agency v rámci projektu COCO4CCI s podporou Slovenského centra dizajnu.

Viac informácií o podujatí nájdete na Facebooku.

online

Skip to content