Open Call: Bratislava Design Week 2022

Výzva
25. mája 2022 – 31. augusta 2022

Bratislava Design Week je prezentáciou súčasného slovenského aj zahraničného dizajnu. Otvorená výzva poskytuje priestor etablovaným, ale aj začínajúcim dizajnérom, jednotlivcom alebo skupinám. Prihlásiť sa môžete s už existujúcim dielom, ale vítané sú aj nové projekty, ktoré budú vytvorené, priamo pre festival Bratislava Design Week 2022. Prihlásené diela by mali reflektovať tohtoročnú tému, ktorou je Krehkosť.

Konanie BADW: 7. – 14. 12. 2022

Viac informácií o výzve a prihlášku nájdete na www.bratislavadesignweek.sk.