Best in Design 2024

Súťaž
4. decembra 2024 – 4. februára 2024

Medzinárodná súťaž Best in Design, ktorú organizuje festival Zlin Design Week vyhlásila 15. ročník súťaže. Festival, vznikajúci pod záštitou Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, práve prostredníctvom súťaže pootvára možnosti mladým dizajnérom, aby im pomohol naštartovať kariéru. V hre sú aj finančné odmeny v rozmedzí od 200 € do 1 500 €.

Súťažiť sa tento rok bude v 4 kategóriách – Fashion Design, Product & Industrial Design, Communication Design a Service Design, čo je kategória, ktorá vznikla iba v minulom roku a v Českej republike zatiaľ nemá konkurenciu. Do súťaže môžu byť prihlásené návrhy vzniknuté po 1.1. 2022, ktoré sa nezúčastnili predošlých ročníkov. Zapojiť sa môžu jednotlivci, ale aj autorské kolektívy do vekovej hranice 30 rokov a prihlášky je možné podávať až do 4. 2. 2024. Výsledky súťaže budú odhalené v rámci festivalu Zlin Design Week, ktorý sa uskutoční 8.-14. 5. 2024.

Kompletné pravidlá nájdete na www.zlindesignweek.com.

online