Karol Weisslechner

Focus
interior designer, jeweler

Karol Weisslechner je absolventom katedry architektúry na VŠVU v Bratislave u Vojtecha Vilhana (1980 – 1988). Po vysokej škole pôsobil na Katedre architektúry, v Ateliéri Architráv VŠVU (1990 – 1995). V roku 1995 prevzal ateliér šperku po medzinárodne uznávanom šperkárovi Antonovi Cepkovi a dodnes je jeho vedúcim, dnes pod názvom Ateliér S + M + L_XL – KOV A ŠPERK . Názov vyjadruje rozšírenie výučby podľa koncepcie Karola Weisslechnera, ktorá zahŕňa okrem tvorby autorských šperkov (S), stolovacích a menších interiérových objektov (M) aj návrhy artefaktov do interiéru (L) až po veľkorozmerné exteriérové objekty (XL). V roku 2006 sa stal profesorom a v rokoch 2007 – 2012 bol rektorom Vysokej školy výtvarných umení a dizajnu v Bratislave.

Jeho tvorba má široký záber, pohybuje sa medzi voľným umením, dizajnom a architektúrou. Vo svojej koncepcii výučby dáva dôraz na proces tvorby, hľadanie a objavovanie inovatívnych riešení. Vo svojej vlastnej tvorbe sa venuje umeleckému šperku, objektu, inštalácii, interiérovej architektúre, dizajnu a scénografii. Pre architekta je nevyhnutná komunikácia s ľuďmi, ale ako šperkár zachytáva jej intímnejší rozmer. Svoju tvorbu charakterizuje takto: „Moje šperky sú zväčša akýmisi schránkami, v ktorých je možné niečo ukryť, ale zároveň aj niečo odkrývajú. Architektonický priestor má z môjho pohľadu tie isté kvality, v ktorých sa dokážem aktívne pohybovať a navodiť konkrétne pocity.“ Vystavoval samostatne, ale aj so študentmi – v Pinakotéke moderny v Mníchove, na veľtrhoch šperku, tvorivých sympóziách na Slovensku ako aj v zahraničí. Organizuje tiež medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, výstavy, odborné kolokviá. Jeho diela sú zastúpené v rôznych zbierkach doma i v zahraničí a získal za ne množstvo ocenení.

Katarína Hubová

Skip to content