Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka
Z reštaurátorského zápisníka

Z reštaurátorského zápisníka

Spoločníková, Mária- hlavný autor
bez fotografie
Eva Jenčuráková- spoluautor

Publikácia zachytáva reštaurátorskú tvorbu, ale aj život Márie Spoločníkovej. Nachádza sa v nej jej biografia, memoáre, reflexie, bohatá fotodokumentácia, zoznam reštaurovaných diel a bibliografické poznámky. Dôraz bol kladený najmä na verné zachytenie a reprodukciu reštaurovaných diel, ako aj na samotný proces reštaurovania. Veľký podiel na grafickej úprave knihy má samotná autorka.

Klient:
Spoločníková, Mária
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Eva Jenčuráková
Mária Bujňáková
Samuel Čarnoký
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva

Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva

Eva Jenčuráková
Marek Turošík
Verše nedospelé

Verše nedospelé

Eva Jenčuráková
Andrej Haščák
Prejsť na diela