Nielen (ale aj) sklo

Tvorivý priestor ateliéru Sklo sa nachádza na rozhraní umeleckej tvorby a dizajnu. Zadania semestrálnych prác reflektujú túto širokú škálu – od priemyselného dizajnu, cez tvorbu tzv. autorského dizajnu (art dizajnu), experimentálneho remesla až po tvorbu v oblasti voľného umenia. Ambíciou výstavného projektu je predstavenie najdôležitejších umeleckých projektov ateliéru Sklo VŠVU od roku 2010 a  zmapovanie vývoja ateliéru v oblasti voľného výtvarného umenia. Výstava bude doplnená o najnovšie diela aktuálnych študentov ateliéru.

Projekt nadväzuje na výstavu SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN, ktorá sa konala v roku 2021 v galérii Satelit Slovenského centra dizajnu, ktorého zámerom bolo zmapovanie dizajnérskych výstupov študentov ateliéru Sklo od roku 2010.

Vystavujúci autori a autorky (študenti, absolventi a pedagógovia ateliéru Sklo): Marta Matejková-Vjatráková, Žofia Dubová, Lucia Dreveniaková, Patrícia Šichmanová, Andrej Jančovič, Pavol Barkóci, Filip Plačko, Michal Lacko, Kristína Ligačová, Martin Jurík, Jakub Sojka, Petra Molnárová, Martin Sedlák, Dávid Kurinec, Ján Mýtny ml., Pavlína Šváchová, Patrik Illo, Palo Macho, Milan Opálka, Dominik Pirháč, Natalia Komorowska

Architektúra výstavy: Patrik Illo, Michal Illo

Textilný dizajn II.

Slovenské dizajnérske značky

Výstava Slovenské dizajnérske značky – TEXTILNÝ DIZAJN II. je priamym pokračovaním úspešného projektu z roku 2021. Impulzom venovať sa tejto téme bolo vyhlásenie Roku slovenského dizajnu 2021. Nechceli pripraviť výstavu zaujímavých dizajnérskych produktov. O to im nešlo. Ich ambíciou bolo pokúsiť sa o hlbšiu sondu do problematiky textilného dizajnu po roku 1989. V tomto období sa postupne začali rozpadávať veľké textilné fabriky po celom Slovensku, ktoré nevedeli rýchlo zareagovať na meniace sa podmienky. Rok 2005 priniesol textilnému priemyslu ďalšiu ranu. Prestalo platiť embargo na dovoz lacných textilných výrobkov z Číny. To zruinovalo aj menšie textilné podniky a dielne.

V tejto situácii boli textilní dizajnéri prakticky nepotrební. Jedinou možnosťou bolo začať podnikať a dať o sebe vedieť. My sme pri tomto projekte skúmali, akou cestou sa jednotliví dizajnéri vydali a s akými prekážkami sa pri tom stretli.

Projekt odkrýva vznik značiek, ich koncepciu, spôsob reklamy a fungovania na trhu. Prvé značky v oblasti textilu sa začali objavovať po roku 2000, kedy vstúpili do praxe prví absolventi dizajnérskych oddelení vysokých škôl výtvarného zamerania. Ich štart nebol ľahký, trh nebol dostatočne saturovaný známymi zahraničnými značkami. Na umeleckých školách sa neprednášalo nič o marketingu. Pomohli sociálne siete, tvrdá práca a trpezlivosť. Často sa dizajnéri medzi sebou osobne nepoznajú, nemajú možnosť vymieňať si názory, podieľať sa o skúsenosti. Ich projekt má okrem iného ambíciu pomôcť začínajúcim autorom zorientovať sa a poučiť sa zo skúseností ostatných.

Súčasťou výstavy sú video rozhovory s autormi v ich pracovnom prostredí.  Chceli tak priblížiť značku svojmu konzumentovi a vytvoriť platformu pre vzájomný dialóg. V minulom roku predstavili 11 dizajnérskych značiek, nový projekt predstaví ďalších 7 autoriek: Martinu Durikovic, Johannu Grigarovú, Zuzanu Martinusovú, Veroniku Muchovú, Alexandru Opoldusovú, Zuzanu Serbákovú a Petru Zeliskovú.  Svoje značky založili medzi rokmi 2010 a 2021. Návštevníci si tak môžu vytvoriť obraz o každom z vystavujúcich, spojiť produkt, autora a jeho filozofiu. Výber značiek – autorov predstaví širokú škálu produktov. Budú tu prezentované bytové a odevné textílie a doplnky, dezény poťahových látok, topánky, plavky a tiež vzorky materiálov.

Súčasťou výstavy sú video rozhovory z pracovného prostredia jednotlivých autorov / značiek (autorka videí Vladimíra Hradecká).

SPOLU-PRÁCE | Patrik Illo & Aleksandra Stencel

Vernisáž: 13. október 2022, 18:00

Výstava slovenského dizajnéra a vizuálneho umelca Patrika Illa a produktovej dizajnérky Aleksandry Stencel predstaví kolekciu najnovších kresieb, ktoré autori vytvorili (a ďalej tvoria) ako dlhodobý spoločný autorský projekt. Spojením intuície a presných, vopred určených pravidiel tvorby vznikajú autentické krátkodobé záznamy času a priestoru ako výsledok momentálnych nálad a pocitov, vedomých, ale i intuitívnych tvorivých procesov.

Viac o predajnej výstave nájdete na Facebooku slávica.

Výstava Národná cena za dizajn 2022

Vernisáž: 5. október 2022, 17:00

Tento rok môžete vidieť výber toho najlepšie zo slovenského komunikačného dizajnu, vytvoreného počas predchádzajúcich dvoch rokov, profesionálnymi dizajnérmi a študentmi dizajnu v priestoroch Galérie dizajnu Satelit.

Výstava NCD22 prezentuje 146 projektov, ktoré vybrala sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Ondrej Gavalda (SK), Mykola Kovalenko (UA), Věra Marešová (CZ), Adam Marčan (SK), Filip Tofil (PL), Kristína Bartošová (SK), Bohuslav Stránský (CZ) a dvaja externí poradcovia Peter Nosáľ (SK) a Ján Filípek (SK) z celkového počtu 380 prihlásených diel v 11. kategóriách Národnej ceny za dizajn 2022.

Kategórie komunikačného dizajnu: Identita, Kampaň, Knihy a publikácie, Digitál, Animácie a video, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty a Študentský dizajn.

Viac informácií nájdete v Tlačovej správe – Výstava NCD22.

Grafický dizajn: Martin Bajaník
Architektúra výstavy: Peter Liška

Eva Eisler: I kameny mají paměť

Vernisáž: 27. september 18:00

Výstava českej dizajnérky, šperkárky a pedagogičky prof. Evy Eisler I kameny mají paměť obsahuje objekty z kameňa, dreva, hutníckeho skla a kresby. Autorka materiály prepája a necháva ich komunikovať medzi sebou.

„Ide o komornú, ale zároveň komplexnú kolekciu predstavujúcu sklenené plastiky, objekty z prírodných materiálov, šperky a kresby Evy Eisler. Som veľmi rada, že autorka, ktorá patrí k najvýznamnejším českým umelkyniam svetového renomé a inšpiratívnym osobnostiam, sa predstaví práve v našej galérii pri príležitosti jej životného jubilea,“ komentuje Monika Koblerová, riaditeľka Českého centra.

Eva Eisler sa narodila v Prahe, kde tiež vyštudovala strednú výtvarnú školu umenia. V roku 1983 spoločne s manželom emigrovali do Spojených štátov amerických. Tam sa venovala interiérovému dizajnu a šperkárstvu. Zároveň tiež vyučovala na niekoľkých školách – najmä na New York Univerisity a Parsons School of Design. V roku 2006 sa presťahovala späť do Prahy, kde v súčasnosti vyučuje na Vysokej škole umeleckopriemyselnej. Od roku 2007 na katedre úžitkového umenia vedie ateliér K. O. V. Okrem umeleckej tvorby pôsobí aj v oblasti architektúry. Zúčastnila sa množstva samostatných a skupinových výstav po celom svete. Zároveň sa venuje kurátorskej činnosti. Jej diela sú zastúpené v mnohých svetových umeleckých zbierkach. Je držiteľkou českých i zahraničných  dizajnových a umeleckých ocenení, napr. Residency, Rockefeller Study Center, Bellagio, Taliansko, Fellowship, 1993, New York Foundation for the Arts Form 2003, Bundesverband Kunsthanwerk, Nemecko, Czech Grand Design, Praha.

Výstava Evy Eisler I kameny mají paměť bude v priestoroch Českého centra v Bratislave prístupná celý mesiac v pracovných dňoch vždy medzi 10. a 17. hodinou. Organizátorom výstavy je České centrum v Bratislave. Viac informácií o výstave nájdete na bratislava.czechcentres.cz.

Junior Design Fest 2022

Projekt Junior Design Fest je medzinárodnou súťažnou prehliadkou študentských prác stredných umeleckých škôl a vyšších odborných škôl so štúdiom dizajnu, výtvarného umenia a umeleckého remesla.

Cieľom tohto podujatia je podpora tvorivého úsilia a kreativity mladej generácie v oblasti dizajnu, porovnanie výsledkov práce študentov a pedagogického procesu na stredných umeleckých školách v medzinárodnom kontexte. Prehliadka je zameraná na práce z oblasti interiérového dizajnu, priemyslového dizajnu, skla, keramiky, módy a textilu, šperku, dreva, kovu, plastov atď., ako aj návrhy 3D vizualizácií a projektov ako i širokú oblasť grafického dizajnu, logotypu, typografie, písma, plagátu, fotografického dizajnu atď. Študentské práce sú hodnotené odbornou porotou. Víťazné práce získajú viaceré ceny a čestné uznania, ktoré odovzdajú osobnosti slovenského spoločenského a politického života (Grand Prix JDF, Cena župana BSK, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Cena Slovenského centra dizajnu ai.)

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 27. septembra o 15:00 v priestoroch Galérie UMELKA v Bratislave.

Meetup herných vývojárov: Písanie príbehu pre poľovnícky simulátor / Optimalizácia v hrách

Písanie príbehu pre poľovnícky simulátor

Veľa ľudí netuší, čo si predstaviť pod príbehom pre poľovnícky simulátor. Poľovanie je samo o sebe dosť seriózne povolanie, a častokrát tam nie je priestor na humorné situácie. Prednáška sa bude zaoberať tým, ako priniesť do simulátora dostatočne príťažlivý príbeh, ktorý by mohol zaujať aj ľudí, pre ktorých poľovnícka tematika nie je príťažlivá. Zároveň sa bude v prednáške rozoberať, ktoré aspekty príbehu vo Way of the Hunter nám vyšli, a ktoré až tak nie. 

Andrea Dzurdzíková (Lead Game Designer & Writer, Nine Rocks Games)

Veľa ľudí netuší, čo si predstaviť pod príbehom pre poľovnícky simulátor. Poľovanie je samo o sebe dosť seriózne povolanie, a častokrát tam nie je priestor na humorné situácie. Prednáška sa bude zaoberať tým, ako priniesť do simulátora dostatočne príťažlivý príbeh, ktorý by mohol zaujať aj ľudí, pre ktorých poľovnícka tematika nie je príťažlivá. Zároveň sa bude v prednáške rozoberať, ktoré aspekty príbehu vo Way of the Hunter nám vyšli, a ktoré až tak nie. 

Optimalizácia v hrách

Čo sú optimalizácie, ako ich robiť a prečo sú dôležité z pohľadu scriptéra? V prednáške sa dozviete aké najčastejšie chyby vás môžu na konci projektu nepríjemne prekvapiť.

Ivan Klčo (Lead scripter, Nine Rocks Games)

V roku 2010 svoju pracovnú cestu začal ako scriptér v Cauldrone. Od roku 2013 pôsobil v tej istej spoločnosti ako lead scriptér. 6 rokov pracoval na DayZ, v rámci dcérskej pobočke Bohemie Interactive v Bratislave. Od roku 2020 je hrdým spoluzakladateľom Nine Rocks Games, kde pokračuje v práci lead scriptéra.

Biela noc v Galérii Satelit

Aj tento rok sme súčasťou úspešného medzinárodného podujatia Biela noc. Výklad Galérie dizajnu Satelit je na historickej trase Bielej noci tradičnou zastávkou. Tento rok ponúka výstavu Brejle a okuliare v kurátorskom videní teoretika okuliarového dizajnu a zakladateľa štúdia Optiqa Ondřeja Vicenu.

Viac o festivale nájdete na stránke bielanoc.sk.

Sympózium : CRITICAL DES?!GN / DESIGNERS TROUBLEMAKERS

Sympózium CRITICAL DES?!GN / Designers troublemakers je súčasťou rovnomennej výstavy konajúcej sa 1.-16.9. v Galérii Medium v Bratislave.

Prináša aktuálny pohľad do kritického dizajnu a vhľad do projektov medzinárodných hostí. Predstaví verejnosti súčasné snahy dizajnu reflektovať a ovplyvniť spoločnosť a metódy, ktoré využívajú kritickí dizajnéri. Výstupom bude webstránka www.critical-design.com, ktorej súčasťou bude interaktívna vizualizácia mapujúca metodologické prístupy, kolaboratívne vznikajúca počas sympózia. Program je orientovaný na profesionálnych dizajnérov, no pozýva aj širšie publikum zaujímajúce sa o súčasné tendencie v dizajne.

Sympózium sa uskutoční 7. septembra o 13:00 a prinesie náhľad do kritických projektov pozvaných hostí zo Slovenska a zahraničia. Predstaví verejnosti súčasné snahy dizajnu reflektovať a ovplyvniť spoločnosť a umožní prediskutovať metodologické prístupy, ktoré hostia pri svojej kritickej praxi využívajú. Bude pozostávať z prezentácií domácich a zahraničných praktizujúcich dizajnérov a teoretikov, ktorí predstavia rozmanité metódy súčasnej kritickej praxe a kritický pohľad na súčasnú rolu dizajnu v našej spoločnosti. Výstupom bude webstránka www.critical-design.com, ktorej súčasťou bude interaktívna vizualizácia mapujúca metodologické prístupy, kolaboratívne vznikajúca počas sympózia. Prostredníctvom nej bude môcť publikum interaktívne participovať na zaznamenávaní obsahu sympózia a vracať sa k nej v budúcnosti. Sympózium je orientované primárne na profesionálnych dizajnérov, no je otvorené účasti aj širšiemu publiku, ktoré sa zaujíma o súčasné tendencie v dizajne – disciplíne, ktorá tak výrazne formuje náš súčasný (a tým aj budúci) svet.

Program nájdete v udalosti na Facebooku.

Brejle a okuliare na filmovom plátne a uvedenie projektu vývoja okuliarových šošoviek Spectacular mineral

Pozývame Vás na prednášku Ondřeja Vicenu, kurátora sprievodného podujatia našej výstavy Brejle a Okuliare. Dizajn okuliarov v Československu, spojenú s projekciou filmových materiálov o lokálnom „brýlařstve“.

Prednáška sa koná v utorok 23. augusta o 17:00.

Objavte zabudnuté remeslo výroby okuliarových rámov v Československu. V rámci prezentácie vystúpi britský teoretik Neil Handley, ktorý spolupracoval aj na vývoji publikácie Brejle a okuliare.

__

Okuliare by neboli okuliarmi, ak by neboli osadené šošovkami. V rámci projekcie tiež Ondřej Vicena predstaví svoj paralelný projekt Spectacular mineral, ktorý sa zaoberá vývojom dizajnu dekoratívnych okuliarových šošoviek z minerálneho skla. Projekt vznikol v ateliéri D3 na Umprum v Prahe v rámci programu NERD.