Designum 6/2006

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2006

Online: Designum 6/2006

editoriál / Ľubica Hustá

štartér
Ako vníma dizajn Marek Vadas
Na čom robí Miroslav Debnár
Čo sa deje Tichá rebélia podľa Borisa Hanečku / Jana Oravcová
Výber podľa architekta Stadtlounge / Barbara Zavarská

protest
Tieň Auparku na Lomnickom štíte / Ľubica Hustá
Čo sa deje Ex change / Mária Nepšinská
Čo sa deje Kruhy na vode 2006 / Viera Kleinová
Čo sa deje Cesty typografie / Ján Filípek

výkvet
Natural Killers / Andrea Kopernická

téma
Emocionálny dizajn
Emotívny dizajn /
Karol Weisslechner
Láska a nenávisť k veciam / Jozef Kovalčík
Blízke stretnutia emocionálneho druhu
Čo sú to emócie? /
Alexander Köver
Kansei engineering – predvídanie emócií /
Martin Struss
Písmo a emócie – rozhovor s Františkom Štormom
/ Ľubica Hustá

rozhovor
Topánky sú architektúra – Rozhovor s Rem D. Koolhaasom / Ľubica Hustá

výstava
My world – nová subjektivita v dizajne
/ Silvia Lutherová

sentimentál
Stratený lesk Kina Tatra
/ Ľubica Hustá

seriál
K dejinám grafického dizajnu XXI
/ Zdeno Kolesár

global
Sitting on Green Gold / Katarína Hrdá
Bienále dizajnu Saint – Etienne / Andrea Kopernická

recenzia
Slovenská typografia 20. storočia
/ Adriana Čeleďová

reál
S komentárom
/ Ľubica Hustá

elixír
Web tip, Pozvánky

summary

písmo čísla
Empirik
/ Michal Tornyai

 

Články v čísle