Designum 5/2006

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2006

Online: Designum 5/2006

editoriál / Ľubica Hustá

štartér
Ako vníma dizajn Roman Džambazović
Na čom práve robí Peter Huba
Čo sa deje Vtedy na BIO
/ Silvia Lutherová
Peknô.sk
/ Viera Kleinová
Bienále architektúry
/ Aleš Šedivec

protest
Hľadá sa „architectureguard“

výkvet
Ready-waste-nájsť zmysel v nepotrebnom
/ Andrea Kopernická

téma
Ideálny domov
anketa Miroslav Tížik, Sylvia Jokolevá, Bjørn Kierulf, Erik Binder
Zavri oči a budeš doma /
Ľubica Hustá
Identity Petržalky
/ Barbara Gindlová
Priestor sebavyjadrenia
/ Soňa Lutherová
Domov je interpretácia domu
/ Fedor Blaščák
Nostalgická spomienka na akúsi domácnosť
/ Silvia Lutherová

reál
Patrik Illo: „Dizajn odzrkadľuje čas“
/ Jana Oravcová

recenzia
Tabu trienále plagátu Trnava
/ Mária Rišková
Ak sa vás opýtajú na bicykel, nebojte sa predať Rolls Royce
/ Alain Le Quernec

rozhovor
Diverzita je našou identitou /
Jana Oravcová

sentimentál
Dom na rohu
/ Ľubica Hustá

seriál
seriál K dejinám GRD. Alternatívy povojnovej moderny 2
/ Zdeno Kolesár

global
Mliečna dráha

elixír
Písmenká, ktoré pomáhajú
Nové logo STU, Nové logo VŠVU

summary

písmo čísla
Komplic
/ Martin Šútovec

Články v čísle