Designum 4/2006

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2006

Online: Designum 4/2006

editoriál / Ľubica Hustá

štartér
Ako vníma dizajn Marko Škop
Na čom práve robí Ivana Petruz
Cena pre Petra Lišku
Čo sa deje Living Undeground
Mladý obal

protest
Cestovný pas SR
Čo sa deje Lifeline Fashion talent

výkvet
Dobrý je pevný bod a funkčná štruktúra. Boris Meluš / Ľubica Hustá

téma
Grafický dizajn v galérii
Trienále v Trnave / Adriana Čeleďová
Z exteriéru do interiéru (?) / Ľubica Hustá
Slovenská typografia 20. storočia / Ľubomír Longauer
Čas na písmeno presný. Dezider Tóth / Jana Oravcová
Majster vizuálneho obžerstva
Svetozár Mydlo / Katarína Hubová
Catherine Zask / Andrea Kopernická
Grafický dizajn v bielej kocke / Peter Biľak
Typografický aktivizmus / Mira Keratová
John Heartfield / Pierre Ponnant

sentimentál
Teleso ponorené do krajiny / Ľubica Hustá

seriál
K dejinám GRD. Alternatívy povojnovej moderny / Zdeno Kolesár

global
Už nie tulipány a dreváky, ale holandský dizajn! / Anna Maximová

comeback
Yves Klein / Andrea Kopernická

reál
Dizajn na kolesách /
Marcel Benčík

elixír
Cumulus
/ Andrea Kopernická
Ethics-free design / Michele Capuani
Neznáme formy / Michaela Fišerová

summary

písmo čísla
Farao /
Storm Type Foundry

Články v čísle