Vyšiel predvianočný Designum 4/2021

Spríjemnite si sviatočné večery s posledným tohtoročným vydaním časopisu Designum 4/2021. Nájdete v ňom napríklad aj príspevky o víťazoch Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn. Stanislav Meliš a Jozef Michalko získali s projektom Štebeľ Cenu v kategórii Domov & verejný priestor. Viac informácií o ich dizajnérskej tvorbe prináša Michal Lalinský. Projekt Modulo od kolektívu autoriek M. Lipková, V. Kubušová, I. Palušová, J. Vlčková získal Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn. O ocenenej práci a ďalších aktivitách Michaly Lipkovej sa dozviete v rozhovore od Evy Jenčurákovej. O projekte Ľubomíra Ontkóca s názvom Knižnica materiálov sa dozviete z rozhovoru Petry Pollákovej a časť Aktuálne uzatvára príspevok Jany Machatovej o výstave šperku Idol vo Vile Györgya Rátha v Budapešti. Na ďalších stránkach sa dočítate napríklad o zbierke klobúkov SMD, o riešení priestorov pre deti v bytoch v 50. a 60. rokoch 20. storočia, či o móde 90. rokov 20. storočia a ešte omnoho viac!

EDITORIÁL

Končí sa rok 2021 a s ním aj Rok slovenského dizajnu. Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko prezentácií slovenského dizajnu doma aj v zahraničí, o ktorých pravidelne informujeme na webovej stránke, sociálnych sieťach a newslettroch, ale aj masmédiách, ako je denná tlač, televízia či rozhlas. Hoci sme priniesli niekoľko ďalších formátov, ako sú diskusie, audiovizuálne projekty či špeciálne vydanie Designumu 3/2021, nezastupiteľné miesto v každoročnej štruktúre činností Slovenského centra dizajnu má Národná cena za dizajn. V tomto roku bola venovaná produktovému dizajnu a do Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn sa prihlásilo rekordných 242 projektov v ôsmich kategóriách: Móda & životný štýl, Šport & voľný čas, Domov & verejný priestor, Práca & mobilita, Spoločnosť & životné prostredie, Umenie & dizajn & remeslo, Nové Horizonty a Študentský dizajn. Tie hodnotila medzinárodná porota s predsedníčkou Sylviou Jokelovou, ktorá okrem Hlavných cien udelila šesť Špeciálnych uznaní a štyri Ceny pre osobnosti dizajnu – dve za aktuálnu tvorbu (Etablovaný dizajnér a Nový zjav) a dve za dlhodobý prínos v oblasti dizajnu (kultúrny a hospodársky prínos). Bližšie informácie môžete získať na www.scd.sk.

Národnej cene za dizajn 2021 – Produktový dizajn sa pravidelne venujeme aj v Designume. Ani toto číslo nie je výnimkou. Cenu v kategórii Domov & verejný priestor získali Stanislav Meliš a Jozef Michalko za prácu Štebeľ. Viac informácií o ich dizajnérskej tvorbe prináša Michal Lalinský v texte Štruktúra, tektonika, rámec usporiadanosti. Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn získalo dielo Modulo kolektívu autoriek Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Ivana Palušová, Jana Vlčková. O ocenenej práci a ďalších aktivitách Michaly Lipkovej sa dozviete v rozhovore Tvorba na pomedzí interdisciplinarity od Evy Jenčurákovej. Námety na rozhovor nám neposkytuje len Národná cena za dizajn, mnohé podnety nachádzame v autentických dielach dizajnérov. O projekte Ľubomíra Ontkóca Knižnica materiálov sa dozviete z rozhovoru Petry Pollákovej. Časť Aktuálne uzatvára príspevok Jany Machatovej o výstave šperku Idol vo Vile Györgya Rátha v Budapešti. Naše kolegyne zo Slovenského múzea dizajnu v rubrike Múzejne publikujú svoje výskumné a akvizičné aktivity. Zuzana Šidlíková sa tento raz zamerala na prezentáciu zbierky klobúkov. Do rubriky Retrospektívne sme zaradili dva príspevky. Lucie Skřivánková v štúdii Dajte deťom izbu! chce poukázať na to, ako sa v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia vyvíjalo riešenie priestoru, ktorý sa pre dieťa v rámci bytu vyčleňuje, či tvorba detského nábytku a predmetov pre deti. Text Móda v zajatí trendov: deväťdesiate roky 20. storočia od Dany Lapšanskej popisuje toto desaťročie ako laboratórium, kde sa formovali nové koncepcie a postupy v móde, ktorá sa stala oveľa prístupnejšou. Do časti Teoreticky sme zaradili okrem kritickej reflexie Ľubomíra Krátkeho na súťaž Najkrajšia kniha Slovenska dve recenzie na nové publikácie. Martin Uhrík recenzuje knihu Imra Vaška Nové milénium 2000 – 2018. Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid a Elena Farkašová publikáciu editora Zdena Kolesára Tibor Uhrín / Forma spríjemňuje funkciu.

V tomto čísle uzatvárame prezentáciu dvanásť top písiem slovenských autorov, ktorú pripravili pri príležitosti Roka slovenského dizajnu Palo Bálik, Samuel Čarnoký a Michal Tornyai. Štvrtou trojicou písiem sú Plastic Ivany Palečkovej, Jitky Janečkovej, Doko Ondreja Jóba, Komu Jána Filípka.

Vážené čitateľky, vážení čitatelia, ďakujeme vám za vašu priazeň a veríme, že nám ju zachováte aj v roku 2022!

Obsah Designum 4/2021

Editoriál / Jana Oravcová
Štruktúra, tektonika, rámec usporiadanosti / Michal Lalinský
Michala Lipková: Tvorba na pomedzí interdisciplinarity a nových technológií / Eva Jenčuráková
Knižnica materiálov Ľubomíra Ontkóca / Petra Polláková
Idol – výstava šperku vo Vile Györgya Rátha / Jana Machatová
Klobúk – koruna krásy. Málo známe príbehy klobúkov z depozitárov Slovenského múzea dizajnu / Zuzana Šidlíková
Dajte deťom izbu! Nábytok pre deti v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia / Lucie Skřivánková
Móda v zajatí trendov: Deväťdesiate roky 20. storočia / Dana Lapšanská
Post-kritické krajiny Imra Vaška / Martin Uhrík
Krásna kniha na Slovensku / Ľubomír Krátky
Desing sapiens. Homo ludens. / O novej monografii Tibor Uhrín / Forma spríjemňuje funkciu / Elena Farkašová
Písma čísla / Palo Bálik, Samuel Čarnoký, Michal Tornyai

Viac informácií o časopise a predplatnom, o aktuálnom čísle.

Súvisiace diela

Granit

Granit

Ľubomír Ontkóc
Štebel

Štebel

Stanislav Meliš
Jozef Michalko
MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Designum 4/2021

Designum 4/2021

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie