Granit
Granit
Granit
Granit
Granit
Granit
Granit
Granit

Granit

Ľubomír Ontkóc- hlavný autor

Nepoužívam materiály zvetrané do dnešných podôb (hliny, íly, kaolíny), s ktorých sa vyrábajú dokonalé keramické suroviny. Žulou sa obraciam ku vzniku keramiky ako takej, keď sa spracovávali nedokonalé ingrediencie. Vraciam sa k horninám, z ktorých toto všetko vzniklo, vraciam sa k pôvodu keramiky Samotná technológia a jeho výsledky majú množstvo výhod: • ekologičnosť – ekonomickosť: Pri výrobe spracovávam odpad. Míňam menej materiálu na výrobu. Po neúspešnom výpale viem výrobky spätne recyklovať či stavovať jednotlivé úlomky späť. • unikátna technológia tvarovania žuly: Oproti klasickým sochárskym technikám viem materiál ohýbať a dokonca dopĺňať novým, či zlomené veci znovu staviť • objavovanie nových vlastnosti žuly: Pri výpale mení žula nie len tvar a farbu. Niektoré druhy sú po výpale transparentné • možnosť vytvárať „vlastné“ žuly: Stavovať rôzne druhy do jednotlivých kusov. Vytváram si vlastnú farebnú škálu.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Pikola

Pikola

Ľubomír Ontkóc
Martina Hudečková
PorcStone-váza

PorcStone-váza

Ľubomír Ontkóc
Water - keramický obklad

Water – keramický obklad

Ľubomír Ontkóc
Daniel Piršč
Prejsť na diela