Veľkonočný Designum 1/2023

EDITORIÁL

Tento rok oslavujeme 30. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Mnohé politické autority po rozdelení spoločného štátu Česko-Slovenska dnes oceňujú našu vzájomnú blízkosť, ale predovšetkým to, že sme zostali najbližšími partnermi, spojencami a priateľmi. Nič to nemení na pravde, naše súžitie v spoločnom štáte nám dalo ešte omnoho viac. Vzájomne sme sa obohacovali a dopĺňali v spoločenskej a kultúrnej oblasti. Aj v oblasti dizajnu máme pomerne bohatú spoločnú históriu a svedčia o nej nielen tvorivé osobnosti, ale aj podniky priemyselnej výroby. Hoci viaceré z nich postupne zanikli, naše spoločné historické dedičstvo uchovávajú mnohé domácnosti, ale predovšetkým múzeá a galérie v Čechách aj na Slovensku.

Aj časopis Designum predstavuje určitú stopu vzájomnej spolupatričnosti. Pri tejto príležitosti je dôležité pripomenúť, že vznikol na pôdoryse spoločného časopisu Design trend, ktorý v rokoch 1992 – 1993 vydávali pod pôvodnými názvami Design centrum Českej republiky a Slovenské design centrum, až kým vznikom samostatnej Slovenskej republiky nezačala na jeseň 1993 éra vydávania nového odborného časopisu o dizajne. O pár mesiacov bude teda časopis Designum sláviť 30. výročie svojho založenia a my budeme obe výročia pripomínať rozmanitými článkami aj z diania u našich českých susedov. Už do prvého tohtoročného čísla sme zaradili dva príspevky, ktoré súvisia s obdobím nášho spoločného štátu. Jedným z nich je netradičný pohľad do zbierok Múzea umenia a dizajnu Benešov. V ďalšom prinášame recenziu na knihu o emancipačnom koncepte žien medzivojnového Československa.

Venujme sa obsahovej štruktúre postupne. V časti Aktuálne sa vraciame k Národnej cene za dizajn 2022 – Komunikačný dizajn. V rozhovoroch prezentujeme tvorbu dvoch laureátov – Matúša Buranovského a reklamnej agentúry THIS IS LOCCO. Tretí z rozhovorov predstavuje Ateliér Rabada, ktorý sa venuje tradičnej remeselnej technike – modrotlači. Jedenásty ročník medzinárodného podujatia Trienále plagátu Trnava už tradične pripravila Galéria Jána Koniarka v Trnave, v ktorej plnej kompetencii je priebeh a prezentácia tohto súťažného podujatia. Zhodnotenie aktuálneho ročníka pripravil Robert Paršo. V súčasnosti sa oveľa viac ako inokedy hovorí o umelej inteligencii či virtuálnej realite, ktoré vstupujú aj do oblasti dizajnu. Dizajnérka Žofia Babčanová vo svojom texte ponúka dizajnérom možnosť zorientovať sa v škále virtuálnych nástrojov. Osvojením si digitálnych a virtuálnych schopností sa dizajnérom a kreatívcom otvárajú nové odborné zručnosti a kompetencie, ale aj kariérne príležitosti. Je možné aplikovať metódu archeológie aj v oblasti dizajnu? Touto otázkou, ale aj odpoveďou na ňu sa v rubrike Retrospektívne zaoberá recenzný príspevok, ktorý reflektuje výstavu Archeologie designu v Múzeu umenia a dizajnu Benešov prostredníctvom zbierkových predmetov dizajnu zasadených do rozličných kontextov. Slovenské centrum dizajnu udelilo pri príležitosti Národnej ceny za dizajn 2022 Miroslavovi Cipárovi in memoriam Cenu za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu. Jeho celoživotnú tvorbu a náhly odchod z tohto sveta si pripomíname príspevkom Adriána Kobetiča. Na konci roka 2022 nás opustil Anton Cepka. Na túto výnimočnú osobnosť autorského šperku, objektov a realizácií do architektúry spomína Viera Kleinová. Pripravili sme tiež dve recenzie na publikácie. Tibor Uhrín sa venuje publikácii o tvorbe dizajnéra Miroslava Debnára pod názvom 92XXX22 MIROSLAV DEBNÁR a Jana Oravcová hodnotí monografiu Martiny Pachmanovej Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury, ktorá je zároveň pripomienkou, ako sa v bývalom Československu darilo presadzovať koncept emancipácie žien.

Pokračujeme v prezentácii študentských písiem, ktoré vznikli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Typo pod pedagogickým vedením Pala Bálika a Michala Tornyaia. V tomto čísle je v nadpisoch použité písmo Forever od Ester Mládenkovej.

Obsah Designum 1/2023

Editoriál / Jana Oravcová
Matúš Buranovský: Robím dizajn, pretože ho milujem / Zuzana Uhalová
Ateliér Rabada. Modrotlač 21. storočia / Lívia Rášová
THIS IS LOCCO. Neexistuje žiadne nudné odvetvie / Gabriela Ondrišáková
Dobre utajené finále / Robert Paršo
Virtuálna realita v dizajnérskom procese / Žofia Babčanová
O možnostiach archeológie dizajnu / Robin R. Mudry
Držať sa línie. Miroslav Cipár (8. 1. 1935 – 8. 11. 2021) / Adrián Kobetič
Cieľ jasný, pútnik vytrvalý. Anton Cepka (17. 1. 1936 – 26. 12. 2022) / Viera Kleinová
92XXX22 MIROSLAV DEBNÁR. Príbehy interiérov, interiéry s príbehom / Tibor Uhrín
Ideály a paradoxy civilizovanej ženy / Jana Oravcová


Viac informácií o časopise a predplatnom, o aktuálnom čísle.

Redakcia časopisu Designum sa ospravedlňuje za chybne uvedenú cenu (3,50 EUR) na obálke a v tiráži časopisu DESIGNUM 1/2023. Správna cena podľa aktuálne platného cenníka je 4,50 EUR s DPH.

Viac k téme v publikáciách

Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie