Téma druhá_2020

Naša nedávna minulosť je spojená s radikálnymi zmenami v životnom štýle. Spoznali sme obsah slova pandémia a jej sprevádzajúce javy – karanténu a ďalšie opatrenia na ochranu životov spoluobčanov a minimalizáciu počtu nakazených, narušenie a blokovanie obvyklých aktivít, objavili sme pojem kĺzavý medián. Ako sa bude táto doba v budúcnosti interpretovať? Ako sme spracovali informácie o miere možného rizika, úvahy o tom, kde a ako bezpečne pomôcť v rámci našich možností? Boli ste aktívni, či ste pasívne a s obavami prijímali faktický stav? Viacerí autori, píšuci pre e-designum, ponúkli v tejto situácii nové témy.

V článku Lenky Hámošovej Provokatívne témy a nečakané riešenia pre dizajn v znepokojivej dobe sa dočítate o spojení dizajnérov a umelcov z rôznych častí sveta na virtuálnej báze, ktorí počas májového online festivalu Uroboros reagovali na aktuálnu situáciu, upozorňovali na nedostatky súčasných  prístupov k závažným celospoločenským problémom a navrhovali alternatívne riešenia. V podrobnom a podnetnom rozhovore Zuzany Šidlíkovej s Janou Bačinskou a Jurajom Šuškom nielen o dizajne, ktorý chráni, nájdeme veľmi pozitívne odkazy na optimálne prístupy k požiadavkám našej doby, takmer ideálne riešenia v organizácii práce. V e-designume sme chceli umožniť aspoň virtuálne nahliadnuť do našich zbierok, predstavili sme vám Evu Potfajovú, Milana Bíroša a Jana Meisnera. Umožňujeme aj krátke nahliadnutia do „ateliérov“ Štefana Kleina, Ferdinanda Chrenku, Ivana Čobeja a ateliéru produktového dizajnu UTB v Zlíne. V príspevku Graduation Projects 2019 o každoročnej súťažnej prehliadke diplomových a bakalárskych prác z dizajnových odborov vysokých škôl krajín Vyšehradskej štvorky sú zhodnotené aj projekty z našich škôl, ktoré boli zaradené do konečného výberu najlepších prác. V máji sme zverejnili aj dva príspevky, či skôr spomienky, ktoré nám pripomínali dve veľké osobnosti slovenskej kultúry: Jaroslava TarabuVladimíra Dedečka. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sme v Slovenskom centre dizajnu reagovali na „znepokojivú“ dobu korony, respektíve ako sa s ňou vyrovnali viacerí slovenskí dizajnéri, môžete až do 2. septembra navštíviť našu výstavu DESIGN IS NOW! v bratislavskej Galérii dizajnu Satelit.  

Milí priatelia, nech sa vám dobre číta a nech sa vám stále dobre darí!

Ľubica Pavlovičová

Súvisiace diela

UROBOROS Festival

UROBOROS Festival

Lenka Hámošová
Prejsť na diela