UROBOROS Festival
UROBOROS Festival
UROBOROS Festival
UROBOROS Festival
UROBOROS Festival
UROBOROS Festival
UROBOROS Festival
UROBOROS Festival

UROBOROS Festival

Lenka Hámošová- hlavný autor

Vizuál pre prvý ročník medzinárodného festivalu kritického dizajnu a umenia “Uroboros: Dizajn v znepokojivej dobe” komunikuje neuchopiteľnosť dnešných celospoločenských problémov a naliehavú potrebu ich reflexie v dizajne a umení formou neustále sa meniacich, prelínajúcich sa abstraktných tvarov v kombinácii s toxicky pôsobiacou reflexnou farbou. Logo predstavuje typografický symbol urobora – bájneho hada požierajúceho si svoj vlastný koniec, ktorý sa v animovaných materiáloch pomaly točí, čím zobrazuje rotácie tematizovaného bludného kruhu. Dizajn zároveň pružne reaguje na nečakaný presun festivalu do online prostredia a vizuálnu identitu experimentálne prenáša do virtuálneho priestoru videohovorov a online workshopov.

Klient:
DOX – Centrum současného umění
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

CRITICAL DE?!GN 2022 – DESIGNERS TROUBLEMAKERS

Katarína Balážiková
Lenka Hámošová
Virtuálna Develoutópia

Virtuálna Develoutópia

Lenka Hámošová
#apathy #survival #whatever

#apathy #survival #whatever

Lenka Hámošová
Prejsť na diela
Skip to content