Monografia Karol Rosmány – život s písmenkami

Grafický dizajnér Karol Rosmány, narodený v roku 1937, profesionálne pôsobí už vyše päť desaťročí. Pri príležitosti svojho životného jubilea v roku 2017 sa rozhodol vydať knižnú monografiu, ktorá uzrela svetlo sveta na jeseň 2019. Pripravoval ju dva roky.

Karol Rosmány, Foto archív Karol Rosmány
Karol Rosmány, Foto archív Karol Rosmány

Rosmány v rokoch 1956 – 1962 vyštudoval architektúru na Vysokej škole technickej a do roku 1967 pracoval ako architekt v Projektovom ústave obchodu v Bratislave. Od roku 1967 až dodnes sa živí ako grafický dizajnér na voľnej nohe a má za sebou tisícky rôznych úspešných realizácií. Venuje sa predovšetkým knižnej grafike, typografii, tvorbe značiek a orientačných systémov, navrhovaniu plagátov a vizuálnych identít a príležitostne aj ilustrácii a sochárskej tvorbe. Jeho najznámejšími prácami sú logo a vizuálny štýl hnutia Verejnosť proti násiliu, značky pre firmy Technopol a Incheba a rôzne knižné edície. Vytvoril približne tri tisícky knižných obálok pre vydavateľstvá Tatran, Pravda, Slovenský spisovateľ, Mladé letá či Pallas a Archa. Pomník Jána Langoša Odkrývanie v Banskej Bystrici (2013) vytvoril spolu so svojím synom Matejom. V súčasnosti je Karol Rosmány na dôchodku a venuje sa príležitostným zákazkám.

Karol Rosmány v publikácii zmapoval svoju celoživotnú tvorbu od úplných začiatkov. Postupoval chronologicky, svoju prácu rozdelil do troch období (k čomu v úvode graficky spracoval časovú os). Svoje začiatky od roku 1960 po rok 1989 nazval Doba lepenia písmeniek, kde predstavuje práce z predpočítačovej éry, keď musel všetko robiť ručne. Roky 1989 – 1992 označil ako čas VPN a prechodné obdobie, keď intenzívne pracoval na volebnej kampani Verejnosti proti násiliu, začal fungovať na vlastnú živnosť a kúpil si svoj prvý počítač. Posledné obdobie, teda od roku 1992 až po dnešok, nazval aj rukou aj počítačom, ale stále hlavne hlavou. Mimoriadne bohatý obrazový materiál na štyristo pätnástich stranách doplnil Rosmány svojimi neformálnymi popiskami, citáciami, komentármi či anekdotami k jednotlivým prácam. Publikácia tak získala nekonvenčný a voľný charakter, doplnený dvoma odbornými textami – úvodným textom historika umenia Bohumíra Bachratého a štúdiou Rosmányho tvorby od autorky tohoto článku.

Ukážka z knihy
Ukážka z knihy
Ukážka z knihy
Ukážka z knihy

Rosmány okrem svojich vlastných úvah a spomienok uverejnil aj postrehy svojich spolupracovníkov z VPN, a to grafického dizajnéra a ilustrátora Jana Meisnera a politika Ladislava Snopka. Osobnejší pohľad na tvorbu Karola Rosmányho priniesla v stručnom texte historička a teoretička umenia a architektúry Ľuba Fašangová a Rosmányho dvaja synovia Karol a Matej. Článkom o vzájomnej spolupráci prispel aj Rosmányho klient Ivan Podstupka zo Slovenskej asociácie poisťovní, pre ktorú Rosmány niekoľko rokov graficky navrhoval a zalamoval ich dvojmesačník.

Vzhľadom na neformálny charakter je publikácia určená pre odborníkov i laikov so záujmom o prácu Karola Rosmányho, ako aj pre školy výtvarného (a podobného) zamerania. Zároveň je výborným výskumným a obrazovým podkladom pre budúcu odbornú publikáciu. Trochu na škodu sú dve veci – prvá, že publikácia neprešla jazykovou korektúrou a druhá, že hoci Rosmányho cieľom bolo zmapovať kompletne celé svoje dielo, zrejme by bolo vhodnejšie spraviť užší výber prác a napísať o nich viac.

Rosmány sám svoje práce kompletne naskenoval, určil koncepciu publikácie, navrhol celú jej vizuálnu podobu. Väzba knihy s minimalistickou hrou s písmenkami v mene Karol Rosmány a dvoma autorovými značkami je graficky veľmi vydarená.

Monografia Karol Rosmány – život s písmenkami bola vytlačená v náklade 300 ks v lete 2019 a oficiálne uvedená 4. novembra 2019 pri príležitosti vernisáže výstavy Vizuály zmeny v galérii a bare Bohéma na Námestí SNP v Bratislave.

Monografia Karol Rosmány – život s písmenkami, Foto archív Karol Rosmány
Monografia Karol Rosmány – život s písmenkami, Foto archív Karol Rosmány
Monografia Karol Rosmány – život s písmenkami, Foto archív Karol Rosmány
Monografia Karol Rosmány – život s písmenkami, Foto archív Karol Rosmány

Viac k téme v publikáciách

Prejsť na publikácie
Skip to content