Karol Rosmány … život s písmenkami

Karol Rosmány
Vydavateľstvo
[Karol Rosmány], 2019

Karol Rosmány je autorom stoviek vizuálnych identít, log, plagátov a obálok kníh, no jeho najznámejšou prácou je azda najikonickejšie logo v histórii slovenského grafického dizajnu – logo Verejnosti proti násiliu (VPN). Logo nájdete v knižke aj na samostatnom plagáte. „Knižka Život s písmenkami nie je monografiou v pravom zmysle slova, je to umelecký artefakt. Autorská kniha, ktorú Karol Rosmány graficky upravil a napísal k nej veľkú časť textov, mapuje jeho tvorbu od šesťdesiatych rokov po súčasnosť“.

Viac o dizajnéroch v publikácii