Karol Rosmány … život s písmenkami

Karol Rosmány
Vydavateľstvo
[Karol Rosmány], 2019

Publikácia je bez ISBN a neprešla jazykovou korektúrou. Bola vydaná vďaka podpore Férovej nadácie O2 a vytlačená v bratislavskej Neumahr tlačiarni.. Skoro komplexný katalóg diela grafického dizajnéra. Monografia grafického dizajnéra – katalóg skoro životného diela

Viac o dizajnéroch v publikácii