Modranská

Na niečo také ako projekt Modranská som čakal dlho. Keramika, ktorá má svoj zreteľný rodokmeň zakotvený v miestnej i rodinnej tradícii, a zároveň sa vyznačuje stvárnením priateľským k potrebám dnešného užívateľa a vizualitou búrajúcou stereotypné a konzervatívne majolikové vzorovanie. Tak taká je Modranská – spoločnosť zameraná na výrobu modranskej majoliky a kameniny, založená mladým dizajnérom a architektom Jakubom Liškom.

Modranská Pohár, Majolika, ručné točenie a maľovanie, dizajn: Jakub Liška, Realizácia: Marián Liška
Modranská: Pohár, Majolika, Ručné točenie a maľovanie, Dizajn: Jakub Liška, Grafický dizajn: Jakub Liška, Realizácia: Marián Liška (hrnčiar), Igor Mesík (maľba)

Nápad venovať sa výrobe majoliky a kameniny vznikol podľa Jakuba Lišku ešte počas jeho študijného pobytu na univerzite v anglickom Plymouthe. Inšpirovalo ho to, čo tam videl všade naokolo – živý, fungujúci systém malých rodinných podnikov, záujem o domáce hand-made produkty či napr. špecializované remeselné trhy. Vtedy si uvedomil, že doma ho čaká vynikajúce rodinné zázemie a že je len na ňom, ako mu poskytnúť nové impulzy a rozvoj.

Začnime však pekne po poriadku. Príbeh Modranskej sa začal odvíjať v 70. rokoch minulého storočia, keď sa za hrnčiara v modranskej keramikárskej škole vyučil otec Jakuba Lišku Marián. V Modranskej majolike pracoval až do začiatku 90. rokov, potom sa osamostatnil a založil si vlastnú dielňu. Syn Jakub sa už od strednej školy orientoval umeleckým smerom – vyštudoval keramický odbor na ŠÚV v Bratislave, neskôr pokračoval v štúdiu na VŠVU – v ateliéri sochy u J. Jankoviča a neskôr architektúry u I. Vaška. Po už spomínanom zahraničnom pobyte vo Veľkej Británii sa v roku 2009 vrátil na Slovensko, kde sa postupne v rokoch 2010–2011 vykryštalizovala a do konkrétnej podoby dostala myšlienka keramického podniku.

Ludevít Stolovacia súprava, Kamenina, ručné točenie, sieťotlač, Grafický dizajn: Jana Bálik, Dizajn: Jakub Liška
Ludevít: Stolovacia súprava, Kamenina, Ručné točenie a sieťotlač, Grafický dizajn: Jana Bálik, Dizajn: Jakub Liška, Realizácia: Marián Liška
Mapa: Stolovacia súprava, Kamenina, Ručné točenie a sieťotlač, Grafický dizajn: Pavlína Morháčová, Dizajn: Jakub Liška, Realizácia: Marián Liška

Zámer Jakuba Lišku bol jasný – vychádzať z lokálnej tradície, využiť jej technologickú i personálnu základňu a keramiku navrhovať a vyrábať tak, aby spĺňala požiadavky súčasného dizajnu. Záber sortimentu z tohto dôvodu zasahuje úžitkovú produkciu pre domácnosť, ale napr. aj pre hotely a reštaurácie. Preto sa najprv sústredil na tvarovú redukciu a navrhol sériu jednoduchých stolovacích a dekoratívnych produktov, ako šálky, taniere, dózy na soľ a korenie, vázy, misy. Keďže majolika sa nevyznačuje dostatočnou odolnosťou a nie je vhodná na každodenné užívanie, do výrobného repertoáru zaradil aj kameninu, ktorá týmto požiadavkám vyhovuje. Hoci mu dnes niektorí Modrania vyčítajú, že kamenina nie je tradičnou modranskou technológiou. Pre dezény oslovil niekoľkých svojich priateľov – grafických dizajnérov. Pre Janu a Pala Bálikovcov, Pavlínu Morháčovú a Ľubicu Segečovú to bola zaujímavá výzva, modranské vzory a motívy vzali frontálnym útokom a s vtipom a nadhľadom ukázali, ako môže vyzerať keramika, ktorá pozná minulosť a má súčasný „drajv“. V budúcnosti Jakub Liška plánuje aj spoluprácu napr. so Svätoplukom Mikytom, s ktorým by chcel navrhnúť kolekciu originálnych tanierov.

V súčasnosti je firma Modranská v štádiu rozbehu. Funguje prostredníctvom objednávok, cez vlastnú webovú stránku chce čoskoro odštartovať e-shop. Liškovým cieľom je rozvinúť obchod hlavne smerom do zahraničia, aj kvôli jeho kontaktom v Anglicku a aj na základe záujmu, ktorý registruje hlavne mimo Slovenska. Za svoju konkurenčnú výhodu považuje cenu práce remeselníka – hrnčiara, maliara na Slovensku, ktorá by podľa neho mohla vyvážiť náklady potrebné na prevoz. Potenciál, na ktorý nadviazali slovenskí výrobcovia, ako napr.

Rona, sa v segmente keramiky podľa neho nepodarilo využiť a podniky, ktoré ešte fungujú, majú tendenciu nanajvýš prežívania. Na domácom trhu samozrejme chce byť prítomný, tu vidí svoje miesto na regionálnej báze. Záväzok pokračovať v tom, čo dlhé roky budoval jeho otec a generácie keramikárov, si totiž dobre uvedomuje. Celkom správne podotýka, že dôležité preňho je, aby každý robil to, čo vie. Preto sa snaží oslovovať a spolupracovať s tými najlepšími – či už sú to hrnčiari, maliari, dizajnéri. A preto aj on sám chce hlavne koordinovať, manažovať firmu a dávať jej víziu. Takémuto sľubnému a už teraz presvedčivo napĺňanému cieľu nezostáva nič iné len držať veľmi silno palce.

Zver: Detail, Majolika, Ručné točenie a maľovanie, Dizajn: Jakub Liška, Grafický dizajn: Jakub Liška, Realizácia: Marián Liška (hrnčiar), Igor Mesík (maľba)

Súvisiace diela

keramika modranska

keramika modranska

Jakub Liška
Pavlína Morháčová
Jana Bálik
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Miloš Balgavý. Keramika – voľná tvorba a dizajn

Miloš Balgavý. Keramika – voľná tvorba a dizajn

Trnavský samosprávny kraj- Záhorská galéria
První dáma české keramiky – Helena Johnová (1884-1962)

První dáma české keramiky – Helena Johnová (1884-1962)

Jiří Hořava v spolupráci s nakladateľstvom Měsíc ve dne
Prejsť na publikácie