První dáma české keramiky – Helena Johnová (1884-1962)

Jiří Hořava
Vydavateľstvo
Jiří Hořava v spolupráci s nakladateľstvom Měsíc ve dne, 2017

Publikácia okrem zhrnutia už známych informácií z doterajšej literatúry prináša mnoho nových poznatkov zo života a diela najvýznamnejšej českej keramičky. Helena Johnová bola zakladajúcou členkou výtvarného združenia Artěl, Zväzu českého diela, prvou profesorkou oddelenia keramiky Umeleckopriemyselnej školy v Prahe.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Helena Johnová