Michala Lipková: Tvorba na pomedzí interdisciplinarity a nových technológií

V jadre tvorby produktovej dizajnérky Michaly Lipkovej (1985) sa nachádza fúzia interdisciplinárnej spolupráce a inovatívnych technológií s cieľom vytvoriť produkt s pridanou hodnotou a pozitívnym vplyvom. Paralelne s dizajnérskou tvorbou sa venuje aj vzdelávaniu – je vedúca Ústavu dizajnu FAD STU, kde vedie ateliér TR1MTAB, a zároveň pôsobí v ateliéri MX Lab. Od roku 2013 stojí na čele Flowers for Slovakia, o. z. Je facilitátorkou vzdelávacích platforiem Holis a Covid Colab.

Michala Lipková. Foto: Tomáš Halász
Michala Lipková. Foto: Tomáš Halász

Medzi ocenenými dielami v Národnej cene za dizajn 2021 – Produktový dizajn bol aj projekt Modulo – inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov, ktorý získal Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn. V tomto projekte si participovala z hľadiska dizajnovej stratégie. Mohla by si nám ho priblížiť?

Projekt Modulo rieši problém epidemiologickej prevencie na miestach s hromadným výskytom osôb. So stojanmi na dezinfekciu rúk sa dnes stretávame denne, drvivá väčšina z nich používa dezinfekciu na báze alkoholu. S Vlastou Kubušovou sme na základe zadania, ktoré vzniklo ako výstup kolaboratívneho projektu Covid Colab, hľadali technológie, ktoré by tieto chemické dezinfekčné procesy mohli nahradiť. Vďaka platforme Impulz Corona1 sme na STU „objavili“ výskum Mariána Vojsa a jeho kolegov zo Slovak Diamond Group2 (ďalej SDG).

V rámci ateliérovej tvorby sme sa spolu so študentkami Janou Vlčkovou a Ivanou Palušovou rozhodli navrhnúť škálovateľné zariadenie, ktoré bude používať diamantové nanotechnológie vyvíjané SDG. Toto zariadenie bolo začiatkom roka 2021 realizované ako funkčný prototyp a návštevníci výstavy 18. ročníka Národnej ceny za dizajn v priestoroch Hurbanových kasární mohli jeho funkčnosť otestovať doslova na vlastnej koži.

Modulo sa skladá z troch častí, pričom diamantové nanotechnológie sa používajú na elektrolýzu vody. Výsledkom elektrolýzy vody je produkcia vody s dezinfekčnými vlastnosťami bez nutnosti pridania chemikálií, ktorú prototyp dávkuje namiesto klasickej alkoholovej dezinfekcie. Fotokatalýza vzduchu potencionálne čistí vzduch od vírusov, baktérií a prachových častíc. Základom technológie je špeciálne povrchovo upravená penová keramika s aktívnou fotokatalickou vrstvou, ktorá pomocou ožiarenia UV svetlom degraduje škodlivé látky z ovzdušia (cigareotvý dym, rozpúšťadlá, NOx a pod.).

Modulárne dezinfekčné zariadenie Modulo, 2021. Dizajn: Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Ivana Palušová, Jana Vlčková, spolupráca: Marian Vojs, Martin Vrška. Vizualizácia: Ivana Palušová, Jana Vlčková
Modulárne dezinfekčné zariadenie Modulo, 2021. Dizajn: Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Ivana Palušová, Jana Vlčková, spolupráca: Marian Vojs, Martin Vrška. Vizualizácia: Ivana Palušová, Jana Vlčková

Zariadenie Modulo má nesporne veľký význam nielen z protiepidemiologického hľadiska, ale aj vďaka svojej šetrnosti k životnému prostrediu. V čom je toto zariadenie inovatívne v porovnaní s konkurenčnými produktmi, pokiaľ ide o jeho environmentálny účinok?

Modulo podporuje prevenciu ochorenia COVID-19 prostredníctvom dezinfekcie rúk, čistenia vzduchu bezprostredného okolia stojana a kontroly vstupujúcich. Informačná funkcia ani meranie teploty nie sú samy osebe ničím výnimočným, navrhli sme ale vlastnú aplikáciu3, ktorá zobrazuje počet nakazených, a klient si ju môže personalizovať. Najviac inovatívnou funkciou je tvorba bezalkoholovej dezinfekčnej vody a perspektívnej eliminácie vírusov z ovzdušia, ktoré dnes vo väčšine prevádzok bežné nie je.

Ako už bolo spomenuté, projekt získal Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn v Národnej cene za dizajn 2021. Treba ale zdôrazniť, že išlo o prvý funkčný prototyp, nie o sériovo vyrábaný produkt. Konštrukcia stojana bola navrhovaná s ohľadom na stabilitu celého objektu, perspektívnu škálovateľnosť funkcií, variabilné upevnenie vnútorného hardvéru a vonkajších informačných prvkov.

  1. Projekt IMPULZ CORONA STU je zdieľaný výskumnovývojový priestor pre študentov, pedagógov a vedcov STU, UK a SAV, ktorý vznikol v máji 2020 pod záštitou rektora STU Miroslava Fikara ako reakcia na krízu spôsobenú koronavírusom. Dostupné na: https://impulz.stuba.sk
  2. Slovenská diamantová skupina (SDG) je zoskupenie vedcov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, ktorí sa zameriavajú na výskum a inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov. Viac informácií: http://www.slovakdiamondgroup.sk

Viac sa dočítate v časopise Designum 4/2021 na s. 14
Predaj časopisu Designum

Súvisiace diela

MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
Príbeh ľanu

Príbeh ľanu

Vladimíra Maťašeová
Michala Lipková
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

K dejinám dizajnu na Slovensku (editori A. Pekárová, Z. Kolesár). Foto: Adam Šakový

K dejinám dizajnu na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu
8,80
Designum 4/2021

Designum 4/2021

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content