Kreslo-ležadlo z výstavy Nebáť sa moderny!

Obľúbený exponát z výstavy Nebáť sa moderny! je prútené kreslo-ležadlo vypletené pedigovými prútmi na konštrukcii z ohýbaných pochrómovaných rúrok. Kreslo síce nie je originál, ale replika, ktorú sme dali vyhotoviť externým dodávateľom, no nielen mňa si získalo z dôvodu jednoduchého tvarového riešenia, precízneho výpletu ako aj pre svoj medziodborový charakter v rámci Školy umeleckých remesiel.

Replika v mierke 1:1 - kreslo - ležadlo na výstave "Nebáť sa moderny!" v priestoroch Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade.
Foto: Samuel Okel
Replika v mierke 1:1 – kreslo – ležadlo na výstave „Nebáť sa moderny!“ v priestoroch Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade. Foto: Samuel Okel

Presah Drevorobného oddelenia ŠUR do architektúry a umeleckého priemyslu bol totiž prirodzeným motívom pre spoluprácu s Kovorobným oddelením. Tvarovo čisté kreslo-ležadlo z ohýbaných kovových chrómovaných rúrok s výpletom z vŕbového a ratanového prútia bolo jedným z väčších interiérových produktov vzájomnej spolupráce. Pre lepšie pochopenie študijného programu Oddelenia drevoobrábajúcich živností a jeho medziodborového charakteru sa ponúka citát Ferdinanda Hrozinku z výročnej správy školy z roku 1934: „Normalizujeme typy nábytku. Zjednodušujeme konštrukciu s použitím prekližiek. Kombinujeme materiál: Drevo, sklo, kovy, látky. Jakosť a prostota proporcií! Ekonómia priestoru ku vlastnému obývaniu!“1

Realizovať repliku kresla-ležadla podľa fotografií, ktoré sme našli v Centre dokumentace zbírek UPM nebola jednoduchá úloha. Na 2 čiernobielych fotografiách z výstavy Mladé Slovensko, ktorá sa konala v roku 1937 v pražskom Umělecko-průmyslovém museu, je kreslo odfotografované ako súčasť expozície Drevorobného a Kovorobného oddelenia ŠUR. Technické výkresy v mierke 1:1, ktoré som rozkreslil na základe fotografickej predlohy, sme odoslali niekoľkým šikovným ľuďom, ktorí zakrátko vytvorili skvelý tím. Kovovú časť z pochrómovaných ohýbaných rúrok vyhotovili v Kodrete Myjava a výplet z nefarbeného pedigu priamo na rám vyplietol Peter Juriga, ktorý sa venuje výrobe košíkov už takmer tri desaťročia. Bol to jediný z oslovených košikárov, ktorý sa pustil do detailnej analýzy kresla podľa fotografickej predlohy. Na zväčšenej reprodukcii hľadal detaily výpletu, skúmal techniku a navrhoval riešenia pre čo najvernejšiu realizáciu. Namiesto nedostatkového ratanu sme zvolili nefarbený pedig, ktorý sme dokázali zohnať za rozumné peniaze v dobrej kvalite a dĺžke. Odrazu sme sa ocitli na pomyselnom Drevorobnom oddelení pri zrkadlovo lesklej konštrukcii kresla a objemných valoch namotaného nefarbeného pedigu, ktoré čakali na to, až sa budú dlhé hodiny a dni pomedzi seba prepletať a vytvárať súvislú pružnú plochu.

Replika v mierke 1:1 - kreslo - ležadlo na výstave "Nebáť sa moderny!" v priestoroch Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade.
Foto: Samuel Okel
Replika v mierke 1:1 – kreslo – ležadlo na výstave „Nebáť sa moderny!“ v priestoroch Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade. Foto: Samuel Okel
Replika v mierke 1:1 - kreslo - ležadlo na výstave "Nebáť sa moderny!" v priestoroch Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade.
Foto: Samuel Okel
Replika v mierke 1:1 – kreslo – ležadlo na výstave „Nebáť sa moderny!“ v priestoroch Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade. Foto: Samuel Okel

Originálne kreslo-ležadlo bolo pravdepodobne vytvorené okolo roku 1937 v Drevorobnom oddelení ŠUR, ktoré od roku 1931 viedol architekt a umeleckopriemyselný návrhár Ferdinand Hrozinka, absolvent Umeleckopriemyselnej školy v Prahe. Oddelenie bolo primárne určené pre stolárov, tesárov, rezbárov, tokárov a kresličov nábytku. Bez tandemu Ferdinand Hrozinka – František Tröster, ktorý v tom čase viedol Kovorobné oddelenie, by kreslo určite nebolo tak precízne tvarovo a remeselne vyhotovené. Práce oboch oddelení dokazujú pripravenosť študentov pracovať pre výrobu. Dôraz pri výučbe na vyrobiteľnosť, jednoduchosť, sériovosť a dômyselnú konštrukciu je preto nesporný.

—————————–
1   In: Výročná zpráva Odborných učňovských škôl a školy umeleckých remesiel v Bratislave. Bratislava, 1933 – 1934, nestr.

Kreslo – replika 2018:
technické podklady: Maroš Schmidt, 2018
kovová časť: Kodreta Myjava, 2018
drevená časť: Peter Juriga, 2018
nefarbený pedig, kov

Viac k téme v publikáciách

Škola moderného videnia (I. Mojžišová). Foto: Adam Šakový

Škola moderného videnia

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie