Dobre utajené finále

Trienále plagátu Trnava (TPT) je/bolo naším najväčším medzinárodným podujatím zameraným na tvorbu plagátu a s ním spojených odvetví grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie.

Trienále vzniklo krátko po nežnej revolúcii na podnet agilnej generácie dizajnérov a tvorcov plagátov a napojilo sa na Galériu Jána Koniarka v Trnave (GJK), ktorá má jeho organizáciu dodnes vo svojom štatúte. Počas jeho existencie vzniklo mnoho medzinárodných priateľstiev a kooperácií medzi grafikmi a profesijnými či vzdelávacími inštitúciami. Poskytovalo príležitosť osobne sa spoznávať a nadväzovať kontakty a priateľstvá. Stalo sa platformou pre medzinárodnú konfrontáciu myšlienok a nápadov. Vďaka zanieteniu jedného zo zakladateľov a dlhoročného predsedu podujatia Jozefa Dóku ml. a mnohých aktívnych jednotlivcov sa postupne zaradilo medzi najrenomovanejšie podujatia s podobnou tematikou vo svete. Trnava a Slovensko sa dostali na mapu svetového grafického dizajnu a plagátu. Akcia na Slovensko prilákala množstvo odborníkov a osobností, budovala si renomé a svojimi aktivitami vzbudzovala záujem odbornej verejnosti na celom svete.

Jediné označenie významnej medzinárodnej akcie.
Jediné označenie významnej medzinárodnej akcie.

Po rokoch rôznych komplikácií s vedením GJK a Trnavského samosprávneho kraja sme sa tešili na návrat staronového riaditeľa Vladimíra Beskida do GJK v Trnave. Verili sme, že význam a hodnotu tejto akcie pochopí a nadviaže na pozitívny trend. Verili sme, že by mohol zlepšiť podmienky na kontinuálnu prácu organizátorov a udržiavanie medzinárodných vzťahov a kontaktov aj mimo aktuálneho ročníka súťaže. Posledný, jedenásty ročník trienále však nutne musel v zainteresovaných návštevníkoch vzbudiť dojem provinčnosti, úpadku a neodbytný pocit, že sa takto zbabraná akcia práve dostala do svojho finále.

Kopplova vila, pohľad do expozície.
Kopplova vila, pohľad do expozície.
Kopplova vila, pohľad do expozície. Návštevníci záverečnej komentovanej prehliadky.
Kopplova vila, pohľad do expozície. Návštevníci záverečnej komentovanej prehliadky.

Galéria si splnila povinnú jazdu. Odfajkla takmer všetky kolónky v projekte príprav a aj počty prihlásených plagátov a autorov vyzerajú na papieri skvele. Čísla sa stali inšpiráciou mnohých vzletných fráz a prázdnych myšlienok, ktoré ako závoj zakrývajú neutešenú realitu. Riaditeľ GJK odmietol ponuku dodania eventu na kľúč a prebral na seba a galériu všetky kompetencie súvisiace s prípravou trienále. Nevyužil ani jeho ročný odklad z dôvodu globálnej pandémie. Organizácia trienále bola totiž v skutočnosti úplnou katastrofou, výsledkom čoho bol nekvalitný a neprofesionálny zážitok pre verejnosť, porotcov aj účastníkov. Poďme si rozobrať niektoré z hlavných problémov: Riaditeľ sa hneď na začiatku sebavedome zbavil ľudí, alebo o nich prišiel, ktorí trienále organizovali v posledných troch ročníkoch. Galerijná pedagogička ani novoprijatí zamestnanci na pozícii PR v galérii nedokázali nahradiť skúsenosti dlhoročnej tajomníčky TPT.


Celý článok nájdete v časopise Designum 1/2023 na s. 36
Predaj časopisu Designum
Ospravedlnenie za chybne uvedenú predajnú cenu

Súvisiace diela

TPT 2018

TPT 2018

Róbert Paršo
Kto je ďalší?

Kto je ďalší?

Róbert Paršo
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie