Róbert Paršo

Autor

Robert Paršo je grafický dizajnér, v súčasnosti pôsobí v Slovenskom centre dizajnu ako vedúci Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB.