Nový Designum 2/2023 je na ceste k vám!

Editórial

V predchádzajúcom čísle sme uviedli, že v tomto roku si budeme pripomínať 30. výročie samostatnosti Slovenskej republiky aj príspevkami, ktoré budú reflektovať našu československú minulosť. V tomto čísle naše predsavzatie napĺňa predovšetkým príspevok o diele architekta a teoretika, scénického výtvarníka, maliara a sochára Jiřího Krohu, ktorý je zároveň autorom projektu slovenského mesta Nová Dubnica z obdobia tzv. sorely. Závery výskumu jeho tvorby prostredníctvom výstavy Jiří Kroha (1893 – 1974). Od moderny po socialistický realizmus pripravilo Múzeum mesta Brna v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave.

Aj Národná cena za dizajn oslavuje v tomto roku 30. výročie. Aktuálny jubilejný 20. ročník súťaže je zameraný na produktový dizajn a prihlásilo do nej svoje práce 222 prihlasovateľov. Výsledky, o ktorých rozhodne sedemčlenná medzinárodná porota, bude prezentovať opäť výstava víťazov a finalistov v jednotlivých kategóriách. Kým sa však dozvieme správu o aktuálnom stave v oblasti produktového dizajnu za ostatné dva roky, nech je vám potešením čítanie nasledujúcich príspevkov.

V časti Aktuálne sme zaradili niekoľko rozhovorov. Ako exkluzívny sme pripravili s Palom Bálikom, grafickým dizajnérom, autorom mnohých knižných dizajnov, pedagógom v ateliéri Typolab Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jeho pedagogické prístupy, ale aj to, čo mu prináša učiteľská prax, sú témou tohto rozhovoru. V ďalšom interview sa predstavuje Hany Kašičková, umelecká zlatníčka, ktorej charakteristickým znakom šperkárskej tvorby je variabilita či spájanie, zoskupovanie, množenie, resp. šperky na mieru, vo veľkej miere personalizované. O svojej tvorbe rozpráva Pavol Dendis, dizajnér módy, ale aj divadelných kostýmov pre Slovenské národné divadlo. Jeho tvorba sa vyznačuje búraním stereotypov, udržateľnosťou, spoločenskou zodpovednosťou a progresívnosťou. Posledný z rozhovorov je venovaný výstavnému dizajnu. Peter Masár a Dušan Veverka sa venujú navrhovaniu a realizácii výtvarno-priestorových riešení expozícií a výstav, pri ktorých spolupracujú s mnohými múzejnými inštitúciami na Slovensku, ale aj v Čechách.

Moravská galéria pokračuje v uvádzaní tvorby súčasných českých dizajnérov. Tentoraz poskytla priestory v Umeleckopriemyselnom múzeu dizajnérskemu duu Vrtiška & Žák, ktorí prezentujú aktuálnu spoluprácu s deviatimi značkami na výstave, kde hrá dôležitú úlohu rovnako architektúra výstavy ako projekty odlišných typológií a mierok. Zoltán Salamon si vďaka svojej rozmanitej tvorbe s osobitým rukopisom získal nezastupiteľné miesto v oblasti grafického dizajnu. V Slovenskom múzeu dizajnu sa nachádza časť jeho pozostalosti, ktorá sa postupne spracováva, prezentuje a vyhodnocuje. Napokon svedčí o tom aj jeho autorská výstava v bratislavskej Danubiane, kde je zaradená aj časť tejto zbierky.

V rubrike Retrospektívne približuje Jindřich Chatrný multidisciplinárnu osobnosť československej éry Jiřího Krohu, ktorého korene architektonickej tvorby siahajú aj na Slovensko. V päťdesiatych rokoch sa prispôsobil formálnemu ideologickému diktátu a v novom štýle – socialistického realizmu – navrhol niekoľko sídlisk a mestských komplexov, medzi ktoré patrí aj Nová Dubnica. Dnes sa jeho bohaté dielo, ktoré vzniklo v kontexte zložitých spoločenských a kultúrnych premien, stáva predmetom nových analýz a prehodnocovania.

Časť Teoreticky obsahuje príspevok o nomádskom dizajne. Je výsledkom doktorandského projektu Silvie C. Bárdovej a skúma potreby a požiadavky narastajúceho trendu novodobého nomádstva v oblasti dizajnérskej produkcie.

V rubrike Písma čísla prezentujeme projekt Sklad od Žofie Kosovej, slovenskej študentky Ateliéru tvorby písma a typografie na pražskej UMPRUM, ktorá bola v zimnom semestri 2022/2023 prostredníctvom programu Erasmus na stáži v ateliéri Typolab Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Obsah Designum 2/2023

Editoriál / Jana Oravcová
Palo Bálik: Latka je oveľa vyššie, ako bola pred pätnástimi rokmi / Zuzana Uhalová
Hany Kašičková. Prudko nositeľný šperk / Daniela Faboková
Pavol Dendis: Mojou filozofiou je udržateľnosť, spoločenská zodpovednosť a progresívnosť / Lívia Rášová
Peter Masár a Dušan Veverka: Tvorba expozícií vyžaduje neustále hľadanie inovatívnych prezentačných foriem / Kamila Valešová
Čierna platforma dobrého dizajnu dua Vrtiška & Žák / Jan Bureš
Zoltán Salamon – architekt grafického dizajnu / Gabriela Ondrišáková
Jiří Kroha. Od moderny po socialistický realizmus / Jindřich Chatrný
Nomádsky dizajn verzus moderní nomádi? / Silvia C. Bárdová
Písma čísla / Žofia Kosová


Viac informácií o časopise a predplatnom, o aktuálnom čísle.

Súvisiace diela

Človek v čase a priestore – Nová antropologická expozícia SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave

Človek v čase a priestore – Nová antropologická expozícia SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave

Peter Masár
Dušan Veverka
Jakub Tóth
Dominika Szabová
Barbora Krejčová
Lukáš Freytag
Elena Golejová
Jozef Liška
Viktor Tabiš
Alžbeta Lišková
Slzavé údolie

Slzavé údolie

Pavol Dendis
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie